Măsurile Guvernului pentru organizarea în siguranță a alegerilor au mari probleme: Cum interzici dreptul fundamental de a vota cuiva care refuză masca sau termometrul?

Măsurile Guvernului pentru organizarea în siguranță a alegerilor au mari probleme: Cum interzici dreptul fundamental de a vota cuiva care refuză masca sau termometrul?

Măsurile avute în vedere de Guvern pentru organizarea alegerilor locale în condiții de siguranța în contextul pandemiei de COVID-19 au mai multe probleme.

Asta consideră specialiștii de la Expert Forum, care au publicat o analiză în care arată că anumite recomandări și măsuri nu ar putea fi puse în aplicare în mod realist sau trebuie transpuse în reglementări clare.

Dreptul la vot nu poate fi limitat celor care refuză masca sau termometrul

Din start, cea mai evidentă problemă este aceea că dreptul de a vota nu poate fi limitat, legal, pentru refuzul cetățeanului de a-i fi luată temperatura sau de a purta mască.

Reglementarea Guvernului: Măsurarea temperaturii votanţilor cu termometru non-contact şi triajul observaţional la intrare. Cei febrili vor fi conduşi la o cabină de vot separată, deservită de un reprezentant al comisiei de vot echipat corespunzător, cu mănuşi, mască, vizieră; se va practica dezinfecţia obligatorie a mâinilor reprezentantului comisiei după vot.

Analiza Expert Forum. În cazul în care un număr semnificativ de alegători refuză măsurarea temperaturii, recomandarea devine inutilă. Mai mult, nu este clar unde se va organiza cabina de vot separată și nici ce se va întâmpla cu buletinele de vot care vor fi utilizate în acest fel.

Cine va introduce buletinul în urnă? Se vor folosi urne diferite? Cineva număra acele buletine de vot? Vor fi numărate împreună cu celelalte pentru a nu risca compromiterea secretului votului? De asemenea, măsurarea temperaturii ar putea fi intrepretată de către alegători ca o metodă de control şi ar putea avea efect de intimidare.

Cum votează bolnavii confirmați, cei în izolare sau cei in carantină?

O altă problemă este aceea că nu este clar cum vor putea vota bolnavii de COVID-19, internați în spitale sau plasați în izolare, precum și cei suspecți aflați în carantină.

Reglementarea Guvernului: Crearea condiţiilor de vot pentru persoane care nu se pot deplasa, astfel încât votarea să se efectueze în condiţii sigure: organizatorii care însoţesc urna mobilă trebuie să poarte mască, mănuşi ce trebuie schimbate după fiecare vizită, evită intrarea în domiciliul votantului sau dacă acest lucru este necesar va păstra distanţa fizică de 1,5 m şi va staţiona un timp limitat sub 15 minute;

În cazul persoanelor internate votul cu urna mobilă va fi asigurat cu implementarea măsurilor specifice (purtarea echipamentului de protecţie conform cu recomandările personalului medical al secţiei respective). Buletinele de vot vor fi colectate în ambalaje ce asigură securitate biologică şi vor fi numărate separat, de personal echipat şi instruit corespunzător.

Analiza Expert Forum: O soluție viabilă ar fi fost introducerea votului prin corespondență doar pentru aceste categorii (a se vedea procedurile aplicate la alegerile din Polonia) sau introducerea unei forme de vot în avans (a se vedea procedurile aplicate la alegerile din Macedonia de Nord).

De altfel, votul în avans, pe mai multe zile, ar fi ajutat la organizarea alegerilor fără a genera aglomerație în secțiile de votare.

În orice caz, considerăm că, pentru a proteja atât alegătorii, cât și membrii birourilor electorale, ar putea fi introduse măsuri care să limiteze cât mai mult contactul administrației electorale cu alegătorii aflați în situația menționată mai sus.

Organizarea acestor proceduri ar putea să includă echipe mixte, compuse din membri ai birourilor electorale și reprezentanți ai instituțiilor sanitare.

De asemenea, numărarea separată a buletinelor de vot poate compromite secretului votului sau poate genera alte vulnerabilități legate de integritatea procesului electoral. Astfel, considerăm că orice măsură de acest gen trebuie să fie definită prin regulamente detaliate și trebuie să permită asigurarea transparenței, observarea procesului, precum și secretul votului.

Proces de vot transparent, în condiții de distanțare la 1,5 m?

Pentru alegeri care să nu fie puse sub semnul întrebării este esențială asigurarea accesului observatorilor și presei. Se va putea face asta în condițiile de distanțare?

Reglementarea Guvernului: menţinerea distanţei fizice de minimum 1,5 m între oricare două persoane/minimum 4mp suprafaţă/persoană.

Analiza Expert Forum: Astfel de recomandări trebuie să țină cont și de prezența observatorilor, delegaților, reprezentanţilor presei și altor persoane acreditate în secțiile de votare. Impunerea unor asemenea măsuri nu trebuie să afecteze în niciun fel posibilitatea acestor persoane de a participa la procesul electoral.

Mai mult, membrii birourilor electorale trebuie pregătiți specific pentru a înțelege rolul observatorilor și pentru a nu abuza de asemenea reglementări pentru a interzice accesul persoanelor acreditate în secție sau în jurul acesteia.

Este asigurată siguranța elevilor?

Secțiile sunt organizate în special în școli și, cel puțin din anunțurile de până acum ale Guvernului, elevii vor fi început cursurile fizic, în clase, în momentul organizării alegerilor. Cum va fi asigurată siguranța lor?

Reglementarea Guvernului: În seara dinaintea votului, înainte de sigilarea secţiei, dezinfecţia se va face atât cu dezinfectant de suprafeţe, cât şi prin nebulizare; dezinfecţia terminală se va efectua după încheierea procesului electoral şi numărarea voturilor.

Analiza Expert Forum: Având în vedere că scrutinul are loc duminica, iar luni ar putea avea loc cursuri, ar trebui ca vinerea dinaintea zilei alegerilor și lunea de după desfășurarea scrutinului să fie zile libere (depinde și de planul aplicat pentru deschiderea școlilor), pentru a permite o dezinfectare corespunzătoare.

E nevoie de sancțiuni serioase și campanii de informare vizibile

Experții au și alte observații, considerând ca este esențial ca reglementările să fie foarte clare și anunțate din timp, având în vedere că deja mai este foarte puțin până la alegeri.

Ei își exprimă disponibilitatea de a ajuta Guvernul în acest sens și încurajează Executivul să apeleze la expertiza reprezentanților societății civile.

  • Întrucât perioada rămasă este scurtă, considerăm că este necesar ca Guvernul, Autoritatea Electorală Permanentă și Biroul Electoral Central să instituie și să publice reguli clare de protecție privind toate etapele procesului electoral (incluzând campania electorală, actualizarea și verificarea listelor electorale, pregătirea membrilor birourilor electorale etc). Apreciem că există un set de recomandăriși măsuri, însă credem că acestea trebuie transpuse în timp util în reglementăriaplicabile tuturor participanților la procesul electoral.

Tăriceanu militează pentru modificarea legii electorale, în numele candidaților la locale: Eu sunt mai norocos, lumea mă recunoaşte şi după voce

  • Regulile trebuie însoțite și de sancțiuni disuasive, pentru a permite desfășurarea procesului electoral în condiții optime. Dacă membrii comisiilor electorale, personalul însărcinat cu paza, operatorul SIMPV, persoanele acreditate, alegătorii nu respectă aceste măsuri, întreaga desfășurare a procesului de votare în secția respectivă poate fi compromisă.
  • Publicarea din timp, în mod regulat, a unor statistici privind numărul membrilor Corpului Experților Electorali care pot participa la proces în condiții de siguranță. De asemenea, apreciem ca pozitiv faptul că AEP realizează o evaluare a spațiilor pentru organizarea secțiilor de votare; considerăm, în același timp, că trebuie să prezinte public cât mai curând rezultatele acesteia și măsurile alternative de organizare identificate.
  • Organizarea pe cât posibil a sesiunilor de pregătire pentru membrii birourilor electorale prin mijloace on-line pentru a reduce riscurile de transmitere a COVID-19.
  • Elaborarea unui plan clar de acțiuni pentru centralizarea rezultatelor la nivelul birourilor electorale de circumscripție, spații în care în general se creează aglomerație, mai ales la alegerile locale. Cu alte cuvinte, trebuie să existe o planificare eficientă care să reducă cozile pentru predarea documentelor la birourile electorale superioare și să reducă timpii de așteptare a reprezentanților BESV.
  • Adaptarea unor etape ale procesului electoral, prin utilizarea mijloacelor electronice. Câteva exemple sunt: înscrierea în Registrul electoral de către votanții care și-au schimbat reședința, înaintarea de întâmpinări și contestații, înaintarea de cereri pentru utilizarea urnei speciale.
  • Guvernul și AEP trebuie să desfășoare o campanie de informare susținută, prin instrumente cât mai diverse și adaptate tuturor categoriilor de participanți la procesul electoral (radio, TV, online, inclusiv pentru minoritățile naționale și pentru persoanele cu dizabilități) cu privire la măsurile speciale în timp util, pentru a permite alegătorilor să înțeleagă care sunt modificările și cum trebuie să se comporte în timpul procesului electoral (campanie, ziua votului și altele).
  • Elaborarea acestor proceduri este necesarsă se realizeze prin consultarea reprezentanților societății civile (organizațiile care observă alegerile, spre exemplu), experților electorali și ai altor entități interesate, care pot contribui cu expertiză.