42% din elevii din România au obținut scorul „nefuncțional” la testele de literație

42% din elevii din România au obținut scorul „nefuncțional” la testele de literație
  • Peste 47.000 de elevi din România au făcut teste de literație în ultimele 15 luni
  • 42% din elevii din România au obținut scorul „nefuncțional” la testele de evaluare a nivelului de literație
  • 47% din elevii claselor I-VIII se încadrează la nivelul „minim funcțional” al literației
  • 11% dintre elevii care s-au testat au obținut cel mai bun scor la testele de literație, nivelul „funcțional”

Brio, platformă de teste standardizate pentru elevi, alături de alte 7 organizații non-profit specializate în domeniul educației, au lansat „Raportul privind nivelul de literație al elevilor din România”.

Acesta a fost realizat în baza rezultatelor pe care peste 47.000 de elevi din toată țara, din clasele I-VIII, le-au obținut la teste de literație.

Rezultatele astfel colectate arată că 42% dintre elevi au obținut scorul „nefuncțional”, ceea ce îi plasează în poziția de analfabetism, în timp ce aproximativ 20% dintre elevii care s-au testat (8% din populația școlară) sunt la limita de a trece în categoria de „minim funcțional".

ADVERTISING

Din totalul de teste colectate, doar 11% din elevi se plasează în categoria „funcțional" și au dovedit că au capacitatea de a localiza, înțelege și sintetiza informația dintr-un text scris. 

„Competențele de literaţie sunt esențiale pentru parcursul educațional al unui elev și sunt extrem de importante pentru dezvoltarea unui adult.

Pentru a aprecia corect aceste competențe de literaţie și, mai ales, pentru optimizarea lor este nevoie de o evaluare standardizată.

Sunt restanțe în privința standardizării, așa cum există și probleme din perspectiva competențelor de literaţie, din perspectiva alfabetizării funcționale. Ne-o spun testele PISA, ne-o spun rezultatele TIMSS, o spun rezultatele la examenele naționale, ne-o spun universităţile care deplâng nivelul scăzut de alfabetizare, îndeosebi alfabetizare științifică în rândul absolvenților de învățământ preuniversitar și, iată, ne-o spune și acest studiu realizat de profesioniști.

ADVERTISING

Rezultatele sunt mai mult decât îngrijorătoare, însă există și o serie de oportunități. Prima oportunitate, esențială din toate punctele de vedere, este programul România Educată, ce are ca obiectiv general redresarea sistemului de educație din perspectiva echității și calității, a asigurării cadrului legal și organizatoric, precum și din perspectiva asigurării resurselor optime.

Subsecventă programului România Educată avem oportunitatea finanțării educației prin PNRR cu 3,6 miliarde euro. O altă oportunitate ce poate sprijini România Educată este disponibilitatea fără precedent de conjugare a resurselor publice și private”, a spus Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației.

„Nivelul de literație al elevilor de 6-14 ani impune intervenții educaționale proactive, mai ales în mediile vulnerabile. Proiectul România Educată își propune înjumătățirea procentului de analfabetism funcțional, până în 2030.

ADVERTISING

Între măsurile care vor conduce la atingerea acestei ținte se numără utilizarea oportunității de a crește nivelul de înțelegere și de analiză a textului citit în cadrul tuturor disciplinelor din toți anii de învățământ obligatoriu. Nu în ultimul rând, este nevoie să studiem modul în care învață noile generații, pentru a putea adecva procesul educațional la profilul generațional”, a spus şi Ligia Deca, consilier prezidențial pe Educație.   

image-14

47.000 de elevi din România și-au testat nivelul de literație în ultimele 15 luni  

Prin platforma BRIO, în ultimele 15 luni, mai mult de 47.000 de elevi din România au avut posibilitatea de a face în mod gratuit teste de literație, care le-au indicat nivelul pe care îl au în ceea ce privește capacitatea de înțelegere a unui text scris.

Scorul mediu al tuturor acestor teste este de 26.9 puncte.

Punctajul indică un nivel mediu, minim funcțional al elevilor din România. Din totalul de teste, 45% dintre elevi, adică aproximativ 15-20% din populația școlară, sunt la baza absolută a capacității testului de a putea formula evaluarea.

Rezultatele obținute de elevii din România la testele de literație îi plasează la aproximativ 7 puncte peste nivelul nefuncțional al literației, ceea ce înseamnă competențe limitate la utilizarea unui limbaj foarte simplist, incapacitatea de a identifica personaje dacă nu sunt nominalizate explicit în text și localizarea informației doar într-un context clar, prezentat în propoziții scurte și evident conectate.

Astfel, 42% dintre elevi testați s-au încadrat la nivelul „nefuncțional”, în timp ce 47% dintre cei testați au obținut rezultatul „minim funcțional”.

Rezultatul maxim la testele de literație a fost obținut doar de 11% din elevii claselor I-VIII, care au dovedit că pot extrage și folosi informațiile dintr-un text dat, desprind concluzia și înțeleg mesajul global și, în egală măsură, pot face diferite interpretări, stabilesc relații de tip cauză-efect și găsesc asemănări și diferențe între personaje, fapte sau concepte extrase din text.

În toate județele țării, fetele au obținut rezultate mai bune

Pentru toate categoriile de vârstă cuprinse în raport (6-14 ani), fetele au arătat un nivel mai ridicat de performanță în comparație cu băieții, la toate competențele evaluate (localizarea, înțelegerea și sintetizarea informației).

Diferența de punctaj dintre grupele de sex este cuprinsă între 2.24 – 3.98 puncte.

Cu toate acestea, băieții au avut o frecvență crescută în privința testării, de aceea, aceștia au o pondere de 52% pentru întreg eșantionul analizat în raport, iar fetele de 48%.

În ceea ce privește categoriile de vârsta și sex, cel mai mare decalaj a fost înregistrat pentru elevii de 13 ani, unde nivelul de literație al fetelor este cu 3.98 puncte mai mare decât rezultatele obținute de băieți.

Competențele măsurate pe fiecare categorie de vârstă cuprinsă între 6 – 14 ani prezintă în general  o distribuire relativ uniformă a nivelului de literație.

Cea mai mare diferență este înregistrată la competența de localizare a informației, cu o diferență de până la 11% între extremele procentuale, astfel că 38% dintre elevii din categoria de vârstă de 9 ani sunt la nivelul „nefuncțional” și 49% dintre cei cu vârstă de 11 ani.

Pe competența de înțelegere a informației, diferențe este de până la 8% între extremele procentuale, respectiv 41% pentru categoria de vârstă de 11 ani și 49% pentru cea de 9 ani.

„Raportul privind nivelul de literație al elevilor din România” a fost realizat în baza rezultatelor a 31.590 de aplicări valide ale testelor de literație colectate în perioada ianuarie 2021 – aprilie 2022.

Eșantionul este reprezentat de elevi cu vârsta cuprinsă între 6-14 ani, înscriși în sistemul public de învățământ, activi din punct de vedere educațional. Sistemul de testare a fost realizat de Brio, în conformitate cu cele mai riguroase standarde globale.

Testul de literație poate fi accesat gratuit atât de elevi (clasele I-VIII), cât și de profesori. Mai mult detalii sunt disponibile pe platforma Brio - www.brio.ro.


În fiecare zi scriem pentru tine. Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, dă-ne un like. 👇