Concediul paternal a fost majorat. Cresc și veniturile din indemnizații, chiar și cu 50%, în unele cazuri

Concediul paternal a fost majorat. Cresc și veniturile din indemnizații, chiar și cu 50%, în unele cazuri

Guvernul a adus, marţi, o serie de modificări legislaţiei privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, care vizează repartizarea echitabilă a responsabilităţilor de îngrijire a copilului între bărbaţi şi femei, asigurarea unui echilibru între viaţa profesională şi cea privată a acestora şi creşterea posibilităţii ca părintele care nu a solicitat iniţial concediu pentru creşterea copilului să îşi exercite acest drept. 

Potrivit unui comunicat de presă transmis, marţi, de Ministerul Muncii, Ordonanţa de urgenţă aprobată de Executiv transpune integral în legislaţia naţională Directiva (UE) 2019/1158 privind echilibrul dintre viaţa profesională şi cea privată a părinţilor şi îngrijitorilor şi de abrogare a Directivei 2010/18/UE. Aceasta introduce, la nivelul Uniunii Europene, standarde minime privind concediul de paternitate, concediul pentru creşterea copilului şi concediul îngrijitorilor. 

ADVERTISING

Principalele modificări şi completări aduse OUG nr. 111/2010 de noul act normativ:  

  • Extinderea perioadei netransferabile de concediu pentru creşterea copilului în cazul părintelui care nu a solicitat iniţial acest drept, de la cel puţin 1 lună la cel puţin 2 luni din perioada totală a concediului, dacă ambii părinţi îndeplinesc condiţiile legale; 
  • Majorarea nivelului de venituri supuse impozitului ce poate fi obţinut de părinte în decursul unui an calendaristic, în perioada concediului pentru creşterea copilului, de la 5 la 8 indemnizaţii pentru creşterea copilului (ICC) în cuantum minim, respectiv de la 6.500 lei la 10.512 lei; 
  • Recalcularea cuantumului ICC în cazul obţinerii unor venituri suplimentare, în perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, din hotărâri judecătoreşti/adeverinţe sau acte de rectificare a veniturilor; 
  • Suspendarea sau încetarea plăţii ICC în cazul în care certificatul de încadrare în grad de handicap expiră în perioada concediului de creştere a copilului; 
  • Introducerea unei perioade de preaviz de cel puţin 10 zile pe care lucrătorul o acordă angajatorului atunci când îşi exercită dreptul la concediu şi ICC, înainte de finalizarea concediului de maternitate sau înainte de data estimată de începere a concediului pentru creşterea copilului, printr-o cerere, pe suport de hârtie sau electronic, în care precizează perioada preconizată a concediului pentru creşterea copilului; 
  • Menţinerea, până la sfârşitul concediului de creştere a copilului, a condiţiilor de încadrare şi a drepturilor salariale avute la începutul concediului sau dobândite pe parcurs; 
  • Introducerea concediului şi a indemnizaţiei de acomodare, acordate părinţilor adoptatori, ca perioadă asimilată pentru dobândirea dreptului la concediu pentru creşterea copilului şi la ICC. 
ADVERTISING

În cazul persoanelor care realizează, în aceeaşi lună, venituri atât în ţară, cât şi în statele UE care aplică Regulamentul nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, dar fără suprapunerea perioadelor de activitate, să se ia în calcul, la acordarea dreptului la concediu pentru creşterea copilului şi ICC, sumele obţinute în ambele ţări. 

De asemenea, s-a decis suplimentarea cu 50% a indemnizaţiei lunare pentru copiii născuţi din sarcini gemelare, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil (deci 50% în plus la indemnizaţia mamei pentru fiecare copil). Aceeaşi măsură se va aplica şi pentru sarcinile suprapuse, respectiv pentru mamele care nasc în perioada concediului de îngrijire copil. 

ADVERTISING

„Sumele nu pot fi mai mici decât 1.314 lei (valoare fixă pe care o primesc în prezent mamele de gemeni, tripleți, și cu sarcini suprapuse, suma obținută ca rezultat al înmulțirii cu 2,5 a valorii ISR  - indicatorul social de referință, care în 2022 are valoare de 525,5 lei. Deci 2.5 ISR egal 1.314 lei”, a transmis Ministerul Muncii.  

Noile reglementări vor fi aplicate de la 1 ianuarie 2023.  

Excepţie fac reglementările privind majorarea de la o lună la două luni a perioadei de netransferabilitate între părinţi, care se aplică atât pentru cererile depuse începând cu 1 ianuarie 2023, cât şi pentru cele depuse anterior şi nesoluţionate până la această dată. 


În fiecare zi scriem pentru tine. Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, dă-ne un like. 👇