1.300 de dosare - încărcătura medie pe judecător la un tribunal unde jumătate din posturi sunt vacante

1.300 de dosare - încărcătura medie pe judecător la un tribunal unde jumătate din posturi sunt vacante

Tribunalul Buzău a înregistrat, în anul 2023, o încărcătură medie pe judecător de 1.271 de dosare, în contextul în care instanţa de judecată funcţionează cu 16 magistraţi, reprezentând jumătate din statul de funcţii prevăzut în schema de personal.

Potrivit tribunalului, anul 2023 a adus o creştere a încărcăturii medii pe judecător faţă de anul de referinţă 2022, cea mai mare pondere fiind înregistrată în cazul Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

"Încărcătura medie pe judecător la tribunal în anul 2023 a fost de 1.271,49 dosare, ceea ce a reprezentat o creştere faţă de anul precedent când încărcătura pe judecător a fost de 1.130,71 dosare.

ADVERTISING

Trebuie precizat, însă, că statul de funcţii prevede un număr de 32 posturi de judecător, pentru anul 2023 încărcătura raportându-se la o medie de 14,80 judecători prezenţi efectiv.

Cât priveşte secţiile tribunalului, încărcătura medie pe judecător se prezintă după cum urmează:

Secţia penală - 579 dosare;

Secţia I civilă - 1.010 dosare;

Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal - 1.653 de dosare.

Încărcătura pe schemă la nivelul Tribunalului Buzău a fost în anul 2023 de 588 dosare/judecător. Încărcătura medie pe schemă la nivel naţional a fost de 685,4, iar pe posturi efectiv ocupate încărcătura medie la nivel naţional a fost de 951,3 cauze/judecător", se arată într-o situaţie de Tribunalul Buzău.

ADVERTISING

În urma evaluărilor, anul precedent, instanţa de judecată a fost notată cu calificativul general "Satisfăcător".

"Potrivit Raportului Statis de evaluare a activităţii instanţelor judecătoreşti, publicat în luna ianuarie 2024, Tribunalul Buzău a consemnat pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2023 calificativul general 'Satisfăcător'.

Indicatorii de eficienţă la nivelul tribunalului 'Rata de soluţionare'- satisfăcător; 'Vechime dosare în stoc'- ineficient; 'Pondere dosare închise într-un an'- eficient; 'Durata medie de soluţionare'- foarte eficient; 'Documente redactate peste termen' - ineficient", se arată în raportul instanţei de judecată.

ADVERTISING

Numărul mare de pensionări din ultimii doi ani a determinat, printre altele, o creştere a gradului de încărcare a judecătorilor în activitate şi o reducere a eficienţei în anumite situaţii.

"Calificativele înregistrate, în ceea ce priveşte indicatorii de eficienţă, au fost generate, în principal, de situaţia critică de personal a instanţei.

Numărul mare de pensionări la finalul anului 2022 şi pe parcursul anului 2023, încetarea delegărilor la Tribunalul Buzău şi numirea unui judecător în funcţia de procuror au determinat preluarea unui număr semnificativ de dosare la ambele secţii civile ale instanţei, ceea ce a condus la creşterea substanţială a timpului alocat studiului şedinţelor de judecată.

Preluarea, an după an, a dosarelor aflate pe rolul completurilor desfiinţate, asigurarea permanenţei pe completurile rămase fără titular au condus la o mărire, progresivă, a gradului de încărcare a judecătorilor în activitate şi la o reducere, inerentă, a eficienţei.

Având în vedere deciziile pronunţate de CCR şi ICCJ, procedura de cameră preliminară a devenit o etapă procesuală contencioasă, în care se impune citarea părţilor, administrarea de probe, după caz, şi desfăşurarea unor dezbateri contradictorii, însuşi termenul de depunere a cererilor şi excepţii putând fi prelungit până la pronunţarea încheierii finale, ceea ce a condus, împreună cu etapa soluţionării contestaţiilor, la prelungirea în timp a funcţiei judiciare", mai prevede documentul întocmit de Tribunalul Buzău.

Statul de funcţii şi de personal al Tribunalului Buzău prevede un număr de 32 posturi de judecător, schemă ocupată pe jumătate.

"La începutul anului 2023 erau vacante 18 posturi, iar în semestrul II al anului 2023 s-au ocupat 2 posturi, unul prin promovare, iar altul urmare reîncadrării unui judecător.

Pe parcursul anului 2023 au fost eliberaţi din funcţie prin pensionare doi judecători, iar un judecător a fost eliberat din funcţie şi numit procuror militar.

De asemenea, în anul 2023 au fost delegaţi la Tribunalul Buzău trei judecători de la alte instanţe, de la data de 1 decembrie 2023 un alt judecător a fost detaşat la tribunal, iar un judecător a promovat la instanţa superioară începând cu data de 1 ianuarie 2024.

Ca urmare, de la data de 1 ianuarie 2024, în instanţă funcţionează efectiv 16 de judecători (12 aflaţi în schema de personal a Tribunalului Buzău şi 4 delegaţi / detaşaţi de la alte instanţe).

În perioada următoare, posibilitatea de ocupare a posturilor vacante prin promovarea judecătorilor care îşi desfăşoară activitatea la instanţele arondate nu se poate concretiza", subliniază instanţa.


În fiecare zi scriem pentru tine. Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, dă-ne un like. 👇