UE vrea sa înfiinţeze o agenţie europeană împotriva spălării banilor

UE vrea sa înfiinţeze o agenţie europeană împotriva spălării banilor

Comisia Europeană a prezentat, marţi, un pachet de propuneri legislative menit să consolideze normele UE privind combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului, informează un comunicat de presă.

Pachetul include propunerea de înfiinţare a unei noi autorităţi a UE, care va avea drept misiune combaterea spălării banilor. Acest pachet face parte din angajamentul Comisiei de a proteja cetăţenii UE şi sistemul financiar al UE împotriva spălării banilor şi a finanţării terorismului.

Scopul acestuia este să asigure o mai bună detectare a tranzacţiilor şi a activităţilor suspecte, precum şi eliminarea lacunelor exploatate de infractori în vederea spălării produselor activităţilor ilicite sau a finanţării activităţilor teroriste prin intermediul sistemului financiar.

Măsurile adoptate marţi consolidează în mod semnificativ cadrul existent al UE, ţinând seama de provocările noi şi emergente legate de inovarea tehnologică. Printre acestea se numără monedele virtuale, creşterea gradului de integrare a fluxurilor financiare de pe piaţa unică şi caracterul global al organizaţiilor teroriste.

Aceste propuneri vor contribui la crearea unui cadru mult mai coerent, astfel încât operatorii care fac obiectul normelor privind combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului (CSB/CFT), în special cei care desfăşoară activităţi transfrontaliere, să-şi poată îndeplini cu o mai mare uşurinţă sarcinile legate de respectarea normelor.

"Spălarea banilor reprezintă o ameninţare evidentă şi de actualitate la adresa cetăţenilor, a instituţiilor democratice şi a sistemului financiar. Amploarea problemei nu poate fi subestimată, iar lacunele pe care le pot exploata infractorii trebuie eliminate. Pachetul de astăzi intensifică în mod semnificativ eforturile pe care le depunem pentru a pune capăt spălării banilor murdari prin intermediul sistemului financiar.

De asemenea, intensificăm coordonarea şi cooperarea dintre autorităţile statelor membre şi creăm o nouă autoritate UE de combatere a spălării banilor. Aceste măsuri ne vor ajuta să protejăm integritatea sistemului financiar şi a pieţei unice", a declarat comisarul pentru stabilitate financiară, servicii financiare şi uniunea pieţelor de capital, Mairead McGuinness.

Elementul esenţial al pachetului legislativ îl constituie înfiinţarea unei noi autorităţi a UE care va transforma supravegherea combaterii spălării banilor şi a finanţării terorismului în UE şi va consolida cooperarea dintre unităţile de informaţii financiare (FIU).

Această nouă autoritate de combatere a spălării banilor la nivelul UE (AMLA) va fi autoritatea centrală care va coordona autorităţile naţionale pentru a se asigura că sectorul privat aplică în mod corect şi consecvent normele UE. De asemenea, AMLA va ajuta unităţile de informaţii financiare să îşi amelioreze capacitatea de analiză a fluxurilor ilicite şi să transforme informaţiile financiare într-o sursă esenţială pentru agenţiile de aplicare a legii.

Plafon de 10.000 de euro pentru plățile în numerar

Tot marţi, Comisia a propus un plafon de 10.000 euro la nivelul UE pentru plăţile mari în numerar. Acest plafon la nivelul UE este suficient de ridicat pentru a nu pune la îndoială moneda euro ca mijloc legal de plată şi recunoaşte importanţa vitală a plăţilor în numerar.

Aproximativ două treimi din statele membre prevăd deja plafoane de acest tip, dar cuantumul acestora variază de la un stat la altul. Plafoanele naţionale sub 10.000 euro pot rămâne în vigoare. Limitarea plăţilor mari în numerar îngreunează spălarea banilor murdari de către infractori. În plus, se va interzice furnizarea de portofele anonime pentru criptoactive, iar normele CSB/CFT ale UE interzic deja conturile bancare anonime.

Pachetul legislativ prezentat marţi urmează să fie examinat de Parlamentul European şi de Consiliu.

Viitoarea autoritate de combatere a spălării banilor ar urma să devină operaţională în 2024 şi îşi va începe activitatea de supraveghere directă puţin mai târziu, de îndată ce directiva va fi transpusă şi noul cadru de reglementare va începe să se aplice.


În fiecare zi scriem pentru tine. Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, dă-ne un like. 👇