Cine primește tablete gratis de la stat: Primii sunt elevii care nu au nici măcar un telefon cu Internet în familie

Cine primește tablete gratis de la stat: Primii sunt elevii care nu au nici măcar un telefon cu Internet în familie

Cele 250.000 de tablete și laptopuri cu acces la Internet, promise de Ministerul Educației încă din luna mai în cadrul programului ”Școala de acasă”, ar trebui să fie în școli cel mai târziu pe 10 septembrie.

Potrivit unui ordin de ministru, prioritate vor avea elevii care provin din medii defavorizate și nu dețin niciun dispozitiv electronic cu conexiune la Internet în familie. De asemenea, mai pot primi device-uri și elevii care nu dețin în folosință personală un laptop sau o tabletă.

Ordinul scris agramat prevede că vor primi device-uri și elevii de cetățenie română care s-au întors pe teritoriul României de la declanșarea pandemiei de COVID-19 și care nu au posibilitatea de a dispune un dispozitiv electronic cu conexiune la Internet.

Iohannis a chemat miniștrii la Cotroceni. Tema: Cum începe școala?

Pentru a primi o tabletă sau un laptop, părinții elevilor sau elevii majori, dacă este cazul,  trebuie să facă o cerere scrisă și o  declarație pe proprie răspundere  potrivit căreia familia sau potențialul beneficiar al programului nu deține niciun dispozitiv electronic cu conexiune la Internet.

Școala de care aparține elevul va încheia cu părintele/ tutorele/reprezentantul legal al elevului sau, după caz, cu elevul major un contract de comodat care are ca obiect darea în folosință gratuită a dispozitivului electronic, durata contractului fiind pe durata anului școlar, cu posibilitatea prelungirii acestuia până la finalizarea studiilor în unitatea de învățământ respectivă.

În total, se vor distribui  „250.000 de dispozitive electronice cu conexiune la Internet ce se vor achiziționa prin Programul Național ”Școala de acasă” pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și secundar, forma de învățământ de zi și cu frecvență (clasa pregătitoare, clasele I-XII, școala profesională) înmatriculați, la început de an școlar, în unități de învățământ preuniversitar de stat, elevii care provin din medii defavorizate, elevii ai căror familii nu dețin niciun dispozitiv electronic cu conexiune la Internet, precum și pentru elevii care nu dețin, în folosință personală, un dispozitiv electronic cu conexiune la Internet”, potrivit ordinului.

În același timp, și elevii români din străinătate care s-au întors în România  de la declanșarea pandemiei de COVID-19 și care nu au posibilitatea de a dispune un dispozitiv electronic cu conexiune la Internet vor primi dispozitive.

Pentru această categorie de elevi se alocă un număr de 20.495 de dispozitive din totalul de 250.000.

Dispozitivele vor fi distribuite prin inspectoratele școlare, care au și făcut necesarul pentru fiecare școală și care vor constitui o comisie pentru implementarea programului „Școala de acasă”.

După repartizare, dispozitivele vor fi înregistrate în inventarul unității de învățământ.

Criteriile generale pentru a primi un dispozitiv:

  1. Elevii din învățământul primar, gimnazial și secundar, forma de învățământ de zi și cu frecvență (clasa pregătitoare, clasele I-XII, școala profesională) înmatriculați, la început de an școlar, în unități de învățământ de stat.
  2. Elevii proveniți din medii defavorizate.

Criteriile specifice pentru selecția beneficiarilor programului:

  1. Elevii ai (sic!) căror familii nu dețin niciun dispozitiv electronic cu conexiune la Internet.
  2. Elevii care nu dețin, în folosință personală, un dispozitiv electronic cu conexiune la Internet.
  3. Elevii de cetățenie română care s-au întors pe teritoriul României de la declanșarea pandemiei de COVID-19 și care nu au posibilitatea de a dispune un dispozitiv electronic cu conexiune la Internet.
Foto: edu.ro
Foto: edu.ro
Foto: edu.ro
Foto: edu.ro

Citiți și: Monica Anisie: Tabletele pentru elevi ar trebui să fie în școli pe 10 septembrie. Dar nu garantează cu demisia

Elevii atrag atenția că cele 250.000 de tablete de la MEC nu sunt suficiente