Deficitul bugetar se majorează cu aproape 5 miliarde lei, după rectificare

Deficitul bugetar se majorează cu aproape 5 miliarde lei, după rectificare

Ministerul Finanţelor a publicat, miercuri seara, proiectul de ordonanţă de urgenţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, care prevede majorarea deficitului cu suma de 4,831 miliarde de lei.

Proiectul prevede majorarea veniturilor cu 1,112 miliarde de lei, în timp ce la capitolul cheltuieli se propune diminuarea cu 1,297 miliarde lei la credite de angajament şi creşterea cu 5,943 miliarde lei la creditele bugetare.

În ceea ce priveşte veniturile bugetului general consolidat, acestea se majorează, pe sold, cu 4,324 miliarde de lei. Cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu 5,429 miliarde de lei, iar deficitul bugetului general consolidat în termeni cash cu 1,105 miliarde de lei.

În cazul veniturilor bugetului de stat, influenţele se reflectă, în principal, pe următoarele categorii:

 • impozit pe profit plus 1,747 miliarde de lei, ca urmare a evoluţiei încasărilor în primele 10 luni ale anului 2021 şi a recuperării unor sume amânate la plată din impozitul aferent anului 2020;
 • alte impozite pe profit, venit şi câştiguri din capital de la persoane juridice plus 220 milioane de lei;
 • taxa pe valoarea adăugată plus 4,909 miliarde de lei, ca urmare a evoluţiei încasărilor în primele 10 luni ale anului 2021 şi a recuperării unor sume din TVA amânată la plată aferentă anului 2020;
 • alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii plus 136,9 milioane de lei;
 • taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi minus 2,251 miliarde de lei, influenţa datorându-se scăderii veniturilor din taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare (venituri aferente valorificării frecvenţelor radio în noile benzi de frecvenţe armonizate la nivel european pentru sisteme de comunicaţii mobile terestre de bandă largă 5G de minus 2,5 miliarde de lei), compensată parţial de majorarea veniturilor din taxe pentru jocurile de noroc cu (plus 0,2 miliarde de lei).

De asemenea, la impozitul pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale e prevăzută o creştere de 205,8 milioane de lei, la alte impozite şi taxe fiscale de 14,8 milioane de lei, la contribuţiile de asigurări sociale de plus 39,9 milioane de lei.

În schimb, la venituri nefiscale e stabilită o scădere de 815,1 milioane de lei, diminuare cauzată în principal de reducerea veniturilor din dividende şi a vărsămintelor din profitul net al Regiilor Autonome (minus 1,7 miliarde de lei) atenuată parţial de majorarea veniturilor din concesiuni şi închirieri, amenzi penalităţi şi confiscări.

Veniturile din capital cresc cu 105,5 milioane de lei, iar sumele primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020 se reduc cu 2,667 miliarde de lei.

Influenţele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezintă astfel:

 • cheltuielile de personal se majorează cu 1,029 miliarde de lei (din care 1,122 miliarde de lei, drepturi de natura salarială stabilite prin hotărâri judecătoreşti pentru personalul din sistemul judiciar);
 • cheltuielile cu bunuri şi servicii se majorează cu 442,1 milioane de lei;
 • cheltuielile cu dobânzile cresc cu 1,263 miliarde de lei;
 • cheltuielile cu subvenţiile cresc cu 167 milioane de lei;
 • transferurile între unităţi ale administraţiei publice se majorează cu 2,77 miliarde de lei;
 • alte transferuri se majorează cu 153,7 milioane de lei;
 • cheltuielile cu asistenţa socială cresc cu 2,442 miliarde de lei;
 • proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 se diminuează cu 3,458 miliarde de lei;
 • alte cheltuieli cresc cu 503,4 milioane de lei;
 • fondurile de rezervă se majorează cu 727,3 milioane de lei;
 • cheltuielile aferente programelor cu finanţare rambursabilă se diminuează cu 99,2 milioane de lei, iar cheltuielile de capital se majorează cu 13,6 milioane de lei.


În fiecare zi scriem pentru tine. Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, dă-ne un like. 👇