Firea vrea să dea Patriarhiei un teren pe malul lacului Băneasa, o zonă extrem de scumpă, chiar lângă turnul Grivco

Firea vrea să dea Patriarhiei un teren pe malul lacului Băneasa, o zonă extrem de scumpă, chiar lângă turnul Grivco

Un teren cu o suprafaţă de 630 mp, situat pe str. Gârlei nr. 6, Sector 1, în proximitatea Lacului Herăstrău, ar urma să fie dat în folosinţă gratuită Patriarhiei Române – Arhiepiscopia Bucureştilor, în vederea construirii unui lăcaş de cult, conform unui proiect de hotărâre care va fi dezbătut în şedinţa de joi a Consiliului General al Capitalei.

Darea în folosinţă se acordă Patriarhiei Române pe o perioadă de 49 de ani, iar cheltuielile pentru amenajarea lăcaşului de cult vor fi suportate de către Patriarhie. În situaţia în care în termen de 24 de luni de la data intrării în vigoare a hotărârii nu încep lucrările de investiţii sau imobilul nu este folosit conform destinaţiei prevăzute, hotărârea îşi încetează aplicabilitatea.

Potrivit documentului, Patriarhia Română va fi împuternicită să demareze procedura de publicitate imobiliară şi de evaluare a terenului în numele Municipiului Bucureşti, în termen de 60 de zile de la data întocmirii procesului verbal de primire-predare a imobilului în cauză.

O poveste mai veche

Conform referatului de aprobare, imobilul-teren situat în str. Gârlei nr. 6 a făcut obiectul unei hotărâri de Consiliu General din 13 februarie 2003, privind atribuirea acestui teren în folosinţă gratuită a Patriarhiei Române. La acea dată la Primăria Capitalei era Traian Băsescu.

"Din datele deţinute şi din corespondenţa purtată cu Patriarhia Română-Arhiepiscopia Bucureştilor, protocolul de predare-primire nu a fost încheiat, fapt pentru care ne-am adresat Direcţiei Juridic, în vederea emiterii unui punct de vedere. Serviciul Legislaţie, din cadrul Direcţiei Juridic, ne-a comunicat că este necesar a se abroga HCGMB nr. 43/13.02.2003 şi a se iniţia o nouă hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti", prevede documentul.

Este vorba despre o zonă extrem de scumpă din București, pe malul lacului Băneasa, chiar lângă turnul Grivco, iar prețul mediu al pieței pentru acest teren ar fi de circa 315.000 de euro.

Primăria Capitalei anunță că are conturile blocate. Firea: Bucureștiul trebuie să-i returneze lui Costica Constanda 115 milioane euro, 20% din bugetul anual

Teren gratuit pentru o școală privată

De asemenea, pe ordinea de zi figurează şi un alt proiect, potrivit căruia ar urma să se aprobe darea în folosinţă gratuită Fundaţiei Reut a terenului cu suprafaţa de 395 mp, situat în b-dul Mircea Vodă FN, Sector 3, în vederea desfăşurării de activităţi şcolare, pe o perioadă de 49 de ani. Fundaţia va avea obligaţia să se îngrijească de bunul dat în folosinţă; să îl folosească numai cu destinaţia stabilită; să suporte cheltuielile necesare folosinţei; să restituie bunul dat în folosinţă gratuită la termenul stabilit în starea în care a fost primit, cu eventualele investiţii efectuate pe durata dreptului de folosinţă.

Dreptul de folosinţă încetează: dacă titularul dreptului de folosinţă nu-şi respectă obligaţiile prevăzute în hotărârea CGMB; dacă se modifică situaţia juridică a bunului; în situaţia în care pentru nevoi de interes public va fi destinat altor scopuri; dacă în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a hotărârii CGMB nu încep lucrările de amenajare sau terenul nu e folosit conform destinaţiei. Potrivit referatului de aprobare, Fundaţia Reut (fosta Fundaţie Ronald S. Lauder România) are statut de utilitate publică.

Firea vrea să dea câte 1.000 de euro bucureştenilor care s-au vindecat de coronavirus şi donează plasmă

Primăria Capitalei se așteaptă ca Pasajul Doamna Ghica să fie gata în februarie. Greu de crezut!


În fiecare zi scriem pentru tine. Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, dă-ne un like. 👇