Sustenabilitatea: Ce înseamnă, de ce este importantă și necesară într-o societate

Sustenabilitatea: Ce înseamnă, de ce este importantă și necesară într-o societate
un proiect spotmedia.ro
realizat cu sprijinul
Konrad Adenauer Stiftung

O societate dezvoltată trebuie să dispună și de un grad ridicat de sustenabilitate pentru a se dezvolta armonios. Un comportament sustenabil este unul îndreptat spre protejarea mediului înconjurător și asimilarea în viața personală a practicilor prietenoase cu ecosistemele născute până în acest moment.

Cuprins:

1.     Sustenabilitatea - de ce sustenabilitatea este esențială într-o societate?

2.     Ce înseamnă sustenabil și cum poți adopta un astfel de stil de viață?

3.     Câte tipuri de dezvoltare sustenabilă există și de ce sunt necesare?

1. Sustenabilitatea - de ce sustenabilitatea este esențială într-o societate?

Sustenabilitatea ar trebui să devină o practică recurentă, în viața de zi cu zi. Într-o societate, aceasta este vitală întrucât, adoptând un asemenea comportament, fiecare dintre noi poate contribui la protejarea mediului înconjurător. Este important ca gradul de poluare să fie redus pentru a avea o viață sănătoasă și un viitor care să nu fie periclitat de probleme de mediu mai grave. Sursele de energie regenerabilă trebuie folosite la scară largă, iar oamenii trebuie să înțeleagă că distrugerea naturii trebuie evitată prin orice mijloace.

Schimbarea trebuie să pornească de la cele mai mici gesturi. Colectarea selectivă, reciclarea, înlocuirea unor produse care poluează și au impact puternic asupra ecosistemului (de exemplu, plasticul) sau chiar și schimbarea modului în care oamenii trăiesc reprezintă câteva dintre obiectivele care trebuie atinse pentru o viață sustenabilă.

În ultimul deceniu au fost analizate mai multe modalități prin care societatea să devină una sustenabilă, în care mediul înconjurător este protejat. Practic, omenirea poate să se dezvolte, însă fără să epuizeze sau să abuzeze de resursele pe care planeta le oferă și nici să le deterioreze sau să le distrugă.

ADVERTISING

Odată cu semnalarea și discutarea problemelor de mediu, au apărut și instituții și organizații care asigură consultanță de mediu. Acestea au ca scop educarea persoanelor juridice, cât și a oamenilor pentru a urma viață mai sănătoasă și sustenabilă.

În multe regiuni ale planetei poluarea masivă provoacă numeroase probleme. Fabricile degajă în aer substanțe chimice sau fac deversări de substanțe chimice în râuri, mări și oceane, afectând flora și fauna, dar și sănătatea oamenilor.

2. Ce înseamnă sustenabil și cum poți adopta un astfel de stil de viață?

Ce este sustenabilitatea? Sustenabilitatea este o componentă a oricărei activități economice și constă în reutilizarea și reintegrarea resurselor primare și a materiilor prime provenite din elemente recuperate prin colectare selectivă, având ca efect o dezvoltare durabilă. Astfel, resursele naturale pot fi protejate, conservate sau păstrate pentru viitor. Dezvoltarea sustenabilă e completată de responsabilitatea reducerii efectelor negative care influențează tot mediul ce ne înconjoară.

Un stil de viață sustenabil poate fi adopt începând de la oamenii simpli până la marile companii prin implicarea activă în colectarea selectivă și valorificarea tuturor deșeurilor care pot genera materii prime reutilizabile, prin economisirea resurselor și folosirea pe cât posibil a energiei provenite din surse curate.

Prin extinderea procesului de colectare a deșeurilor și de reciclare se reduce gradul de poluare. Colectarea deșeurilor și transformarea lor trebuie să reprezinte un punct de plecare în toate societățile care doresc să aibă parte de prosperitate și de o dezvoltare sănătoasă.

ADVERTISING

În prezent, în România, nivelul calității aerului pe care îl respirăm este mai scăzut în zonele urbane. Potrivit unei statistici efectuate în anul 2021, România se afla în top trei țări din Uniunea Europeană cu cel mai poluat aer din zonele urbane. Bulgaria și Polonia sunt celelalte două țări care se află pe listă.

Pentru a reduce această problemă de mediu și a deveni sustenabilă, societatea românească ar putea să se îndrepte spre implementarea unor acțiuni și comportamente pe care le au statele nordice și locuitorii acestora. Finlanda, Norvegia, Suedia sau Danemarca au pus accent mai mult pe educarea populației și pe binele colectiv.

De pildă, potrivit statisticilor Eurostat, România a înregistrat 16,4 ľg/m3, în timp ce Finlanda a înregistrat 5,1 ľg/m3 (micrograme pe metrul cub). Nivelul în România este peste cel recomandat de OMS, adică o medie de 10 ľg/m3.

Măsura de colectare separată a deșeurilor a devenit obligatorie în România începând cu data de 1 iulie 2019. În 2021, România avea peste 12.000 de puncte de colectare a deșeurilor, cu 70% mai multe decât în anul precedent.

În anumite zone ale țării nu toate deșeurile care sunt colectate sunt reciclate. Multe dintre acestea sunt incinerate, ceea ce implică degajarea de substanțe chimice în aer.

Pe lângă aerul poluat, există și alte probleme pe care le întâmpină mediul înconjurător. De exemplu, deșeurile care ajung în râuri, lacuri, mări și oceane afectează fauna și flora acvatică, ceea ce poate conduce spre dezechilibru în mediul respectiv. Viața acvatică e pusă în pericol, iar multe specii de plante sau pești sunt pe cale de dispariție.

ADVERTISING

Pe de altă parte, soluțiile chimice care se scurg în sol afectează culturile. Acest lucru duce la scăderea calității solului, și la dezvoltarea precară a culturilor.

Pentru a putea diminua aceste probleme, oamenii trebuie să se îndrepte spre metodele de combatere și prevenire a poluării în aceste medii. Pe lângă colectarea corectă a deșeurilor, depozitarea lor în spații sigure, care să nu aibă un impact negativ asupra mediului înconjurător, dar și transformarea lor (reciclare), cetățenii mai pot susține afacerile sustenabile care se folosesc de obiecte sau ambalaje biodegradabile.

De asemenea, o altă soluție pe care ar putea să o adopte fiecare om pentru a face o schimbare în societate este înlocuirea anumitor obiecte utilizate în viața de zi cu zi. De exemplu, pungile din plastic pot fi înlocuite cu succes de cele din material biodegradabil sau din material reciclat. Sau, în locul unei pungi de la supermarket se poate utiliza o sacoșă din pânză care poate fi spălată și reutilizată ori de câte ori e nevoie.

Foto: Pexels

Totodată, se mai pot folosi tacâmuri din material eco-friendly, iar articolele vestimentare pot fi înlocuite cu cele realizate din materiale prietenoase cu natura. De asemenea, gunoiul trebuie să fie depozitat în pubelele special amenajate în zonele centrale sau rezidențiale – cele care au compartimente diferite pentru plastic, hârtie, sticlă sau metal. Resturile alimentare trebuie aruncate în spațiile special amenajate pentru deșeurile organice.  

3. Câte tipuri de dezvoltare sustenabilă există și de ce sunt necesare?

Dezvoltarea sustenabilă cuprinde două mari ramuri strâns corelate între ele, acestea având efecte directe atât în dezvoltarea durabilă a activităților economice, cât și asupra calității vieții.

Sustenabilitatea unei afaceri include sustenabilitatea economică și cea financiară. Sustenabilitatea economică constă în dezvoltarea pe baza unor planuri și proiecte bine puse la punct în care sunt evidențiate pe plan mediu și lung resursele pe care intenționează să le folosească în cadrul activităților sale principale. De asemenea, planurile de sustenabilitate economică detaliază felul în care vor fi utilizate resursele, modul în care vor fi colectate, depozitate, transportate și reutilizate deșeurile generate, astfel încât aceste operațiuni să ridice nivelul economic al afacerii pentru o dezvoltare durabilă.

Sustenabilitatea financiară este strâns corelată de cea economică prin faptul că toate aceste proiecte de dezvoltare durabilă pe de o parte pot atrage diverse fonduri și măsuri de finanțare, iar pe de altă parte sunt generate costuri mai mici cu materia primă și se pune accent și pe eficientizarea costurilor de producție sau servicii.

Sustenabilitatea planului de afaceri stă la baza unei dezvoltări durabile a firmelor, iar acesta cuprinde metodele prin care se vor utiliza resursele, astfel încât să fie atinse la maximum aspectele financiare, economice, sociale, ecologice și de mediu, în contextul afacerii pe care o susține.

O afacere sustenabilă presupune impunerea și atingerea anumitor obiective stabilite prin planul de afaceri, obiective ce vor deveni realizabile doar ca urmare a implementării de proiecte fezabile bazate pe realitate. Planul de afaceri cuprinde ca elemente de bază descrierea activităților economice, valorile care ghidează compania, precum și obiectivele pe termen mediu și lung pe care organizația și le-a propus.

O dezvoltare sustenabilă include implementarea unor principii și practici de dezvoltare continuă a afacerii fără a abuza de resursele disponibile.

Obiectivele de dezvoltare sustenabilă sunt fixate, de regulă, în așa fel încât acestea să poată fi verificate și monitorizate mai ușor, pas cu pas.

Dezvoltarea sustenabilă aduce beneficii pe termen mediu și lung și este corelată direct cu economisirea celor mai importante resurse ce ar putea fi utilizate în viitor sau care ar putea fi alocate către alte proiecte adiacente. Astfel se pot face importante economii de resurse financiare, fonduri ce pot fi investite în modernizarea echipamentelor, a spațiilor de producție și de lucru, a logistici sau chiar trecerea la un nivel mai complex de abordare reprezentat prin robotizarea producției sau eficientizarea muncii în general.

Dezvoltarea sustenabilă înseamnă urmărirea tuturor obiectivelor care au fost propuse prin planul de afaceri, realizarea activităților care au fost propuse prin scheme de dezvoltare durabilă ce au fost elaborate în urma unor planuri bine punctate.

Conceptul de dezvoltare sustenabilă este susținut, în prezent, și de legislația în vigoare care este armonizată cu cele mai noi reglementări europene în acest domeniu, cel al monitorizării, ecologizării, colectării selective și reciclării resurselor, legislația de mediu precum și abordarea tehnologiilor de producție de energie verde.

Reciclarea, reducerea poluării și managementul resurselor sunt trei factori importanți care caracterizează principiile unei dezvoltări sustenabile.


În fiecare zi scriem pentru tine. Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, dă-ne un like. 👇