Precizări de la Radu Carp, membru al comisiei care a evaluat teza de doctorat a lui Lucian Bode

Precizări de la Radu Carp, membru al comisiei care a evaluat teza de doctorat a lui Lucian Bode

Radu Carp, unul dintre cei trei membri ai comisiei care a analizat teza de doctorat a lui Lucian Bode, în 2018, și au decis să îi acorde titlul de doctor, ne-a remis un punct de vedere care conține precizări legate de procesul de evaluare a tezei.

Radu Carp este profesor la Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București, Director al Departamentului Politici Publice, Relaţii internaţionale, Studii de securitate și doctor în drept al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Într-un interviu publicat pe spotmedia.ro în urmă cu două zile, șeful Comisiei de Etică a UBB, profesor Dacian Dragoș, susține că în 2018, când au propus acordarea titlui de doctor lui Lucian Bode, cei trei profesori din comisia de doctorat - Radu Carp (UB), Dan Lazăr (UBB) și Adrian Basarabă (UVT) - aveau pe masă raportul softului antiplagiat, știind practic că lucrarea lui Bode era viciată.

ADVERTISING

Iată punctul de vedere integral al profesorului Radu Carp:

„Comisia de Etică a UBB a emis un al doilea punct de vedere referitor la teza de doctorat a domnului Lucian Bode, iar activitatea mea profesională se bazează pe deplină transparenţă şi corectitudine, de aceea doresc să fac următoarele precizări.

Am avut şi am o colaborare foarte bună cu Universitatea Babeş - Bolyai, inclusiv cu Şcoala Doctorală de Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate. Apreciez că toate tezele de doctorat susţinute în acest cadru instituţional au o calitate foarte bună.

În toamna anului 2018 am fost solicitat să fac parte din două comisii de doctorat la această şcoală doctorală, dintre care una aparţine domnului Lucian Bode.

Evaluarea acestei teze face obiectul referatului meu. Resping orice speculaţie care ar avea în vedere o eventuală aprobare necondiţionată a conţinutului tezei. Dealtfel, toate aprecierile pe care le fac asupra tezelor de doctorat pe care sunt chemat să le evaluez conţin elemente de apreciere şi elemente critice, de punere în context, comentarii punctuale şi sugestii adresate doctorandului. Aprecierea mea, mai ales punctele de vedere exprimate în cadrul susţinerii publice, a vizat şi în acest caz toate aceste aspecte.

ADVERTISING

Şcoala Doctorală de Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate mi-a pus la dispoziţie doar teza respectivă, raportul de similitudini mi-a fost adus la cunoştiinţă ulterior.

La momentul susţinerii acestei teze era în vigoare, după cum este şi în prezent, un Regulament intern al UBB care stabileşte limitele maxime ale procentelor indicate în raportul de similitudini, un asemenea coeficient fiind stabilit la 30%.

Raportul respectiv din 2018 în cazul tezei domnului Bode se referă la un procent identificat de aproximativ 18%. Consider că profesorul coordonator al tezei a procedat corect la acea dată, comparând cele două procente şi constatând îndeplinirea condiţiilor necesare pentru susţinerea publică. Membrii comisiei au fost informaţi asupra acestei situaţii înainte de susţinerea publică.

În timpul susţinerii publice au fost formulate mai multe observaţii din partea tuturor membrilor comisiei, iar doctorandul a răspuns punctual la toate acestea.

ADVERTISING

Şcoala Doctorală nu a pus la dispoziţia comisiei un ghid de redactare a tezelor de doctorat, iar explicaţia a fost oferită în prezent, fiind comunicată Comisiei de Etică a UBB: la data susținerii tezei „nu a existat un standard al stilului de citare al surselor utilizat în cadrul școlii doctorale, întrucât tezele erau redactate în domenii de specialitate diferite (relații internaționale și studii europene, istorie, sociologie, filosofie). Ca urmare, stilul de citare utilizat la redactarea tezei de doctorat în cauză, susținută public în anul 2018, a rămas la latitudinea autorului tezei respective”. Am înţeles astfel de ce la data respectivă nu am avut la dispoziţie un asemenea ghid.

Precizez că nu am avut la dispoziţie alte elemente, precum parcursul doctorandului, examenele şi referatele susţinute, aprecierile asupra tezei efectuate în cadrul comisiei de îndrumare etc.

Unele dintre aceste elemente au fost la dispoziţia comisiei de specialitate CNATDCU care a analizat ulterior teza.

Drept urmare, la data susţinerii acestei teze, singurul element pe baza căruia mi-am formulat aprecierea a fost teza în cauză. Aprecierea mea a ţinut cont exclusiv de conţinut. Nu a fost posibilă în mod obiectiv verificarea corectitudinii citărilor, în lipsa unui ghid specific şi nici raportarea la referinţele bibliografice citate în teză, în lipsa unui raport de similitudini.

În urma apariţiei unor analize mai detaliate a acestei teze, îmi menţin opinia exprimată în 2018: ipotezele şi concluziile acestei teze puteau fi mai extinse şi să privească mai multe aspecte, deopotrivă relevante pentru tema aleasă. Pe deasupra, în urma analizei concluziilor Comisiei de Etică a UBB, consider că teza conţine unele erori de citare care au fost puse în evidenţă de aceasta şi deasemenea unele paragrafe în cazul cărora lipseşte trimiterea la o sursă bibliografică. Evaluarea finală a acestei teze a fost făcută ulterior susţinerii publice de către CNATDCU.

Îmi asum eroarea de a nu fi cercetat cu mai multă atenţie exactitatea unor citări, date fiind circumstanţele amintite mai sus. Întrucât evaluarea acestei teze, ulterioară conferirii titlului de doctor de către CNATDCU, face obiectul unei acţiuni în justiţie, nu voi exprima alte aprecieri legate de punctele de vedere exprimate de terţe persoane sau instituţii pe marginea acestei teze”.

Mai multe detalii despre Radu Carp.


În fiecare zi scriem pentru tine. Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, dă-ne un like. 👇