Datoria externă a crescut în primele șapte luni cu 6 miliarde de euro

Datoria externă a crescut în primele șapte luni cu 6 miliarde de euro

În perioada ianuarie – iulie 2021, datoria externă totală a crescut cu 6,058 miliarde de euro, informează BNR.

Publicitate

În structură, datoria externă pe termen lung a însumat 95,931 miliarde de euro la 31 iulie 2021 (72,7% din totalul datoriei externe), în creștere cu 3,3 la sută față de 31 decembrie 2020, iar datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 iulie 2021 nivelul de 36,054 milioane euro (27,3% din totalul datoriei externe), în creștere cu 8,9 la sută față de 31 decembrie 2020.

În perioada ianuarie - iulie 2021 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 9,057 miliarde de euro, comparativ cu 5,350 miliarde în perioada ianuarie - iulie 2020.

Publicitate

În structura acestuia, balanţa bunurilor și balanța veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 2,321 miliarde de euro, respectiv 854 milioane; balanța serviciilor și cea a veniturilor secundare au înregistrat excedente mai mici cu 267 milioane de euro, respectiv cu 265 milioane.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au însumat 3,962 miliarde de euro (comparativ cu 1,222 miliarde în perioada ianuarie - iulie 2020), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 3,353 miliarde de euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 609 milioane de euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17% în perioada ianuarie - iulie 2021, comparativ cu 20,1% în anul 2020.

Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 iulie 2021 a fost de 4,9 luni, în comparație cu 5,6 luni la 31 decembrie 2020.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 iulie 2021 a fost de 84,8 la sută, comparativ cu 90,7% la 31 decembrie 2020.

Află şi alte veşti despre Economie:


În fiecare zi scriem pentru tine. Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, dă-ne un like. 👇