Au apărut oficial măsurile fiscale. Impozite noi sau taxe majorate, eliminare de scutiri la privat și restricții pentru cine lucrează la stat

Au apărut oficial măsurile fiscale. Impozite noi sau taxe majorate, eliminare de scutiri la privat și restricții pentru cine lucrează la stat

Ministerul Finanţelor a publicat, marţi, proiectul de lege privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung.

ZF a constatat că impactul creşterilor de taxe este 0 în 2023 şi modificările fiscale vor aduce bani în plus la buget abia din 2024, potrivit expunerii de motive.

Anul viitor, creşterile de taxe ar urma să aducă 16 miliarde de lei în plus la buget, iar în 2025 suma creşte la 20 de miliarde.

În plus, Guvernul vrea să cheltuiască mai puţin cu 631 milioane de lei în 2023 şi cu 3 miliarde de lei începând cu 2024.

Printre măsurile de reducere a cheltuielilor la stat se numără

 • diminuarea cu cel puţin 30% a funcţiilor de demnitate publică de secretar de stat, consilier de stat/subsecretar de stat/vicepreşedinte şi a funcţiilor de demnitate publică asimilate acestora,
 • desfiinţarea posturilor vacante,
 • desfiinţarea funcţiei de şef birou
 • diminuarea ponderii funcţiilor publice de conducere în totalul funcţiilor la nivel ordonator principal de credite de la 12 la 8%.

Principalele modificări fiscale

 • Impozit de 1% pe cifra de afaceri – se aplică la companiile cu afaceri mai mari de 50 milioane de euro, în cazul în care impozitul pe profit ar fi mai mic decât valoarea impozitului minim pe cifra de afaceri.
 • Impozit suplimentar pentru bănci – cifra de afaceri a băncilor se calculează ca veniturile din dobânzi şi impozitul este de 1%.
ADVERTISING

Creşte impozitarea la microîntreprinderi. Vor exista două cote:

 • 1%, pentru cele care realizează venituri până în 60.000 de euro;
 • 3%, pentru cele care realizează venituri peste 60.000 euro sau care desfăşoară activităţi în producţie de software, restaurante, catering, baruri, stomatologie etc.
 • Dispare scutirea de contribuţii - Se elimină scutirea la plata contribuţiilor sociale de sănătate pentru angajaţii din construcţii, din sectorul agricol şi din industria alimentară.
 • Scutirea de impozit doar sub 10.000 de lei - În IT, construcții, agricultură și industria alimentară vor fi scutiți de impozit doar angajații cu venituri sub 10.000 lei (brut). Iar scutirea se aplică la un singur angajator/plătitor. Partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu beneficiază de facilități fiscale, scrie Economedia.
 • Pilonul II e facultativ - Angajații din IT vor fi scutiți de la contribuția la Pilonul II de pensii. Angajații din IT, dar și cei din construcții, agricultură și industria alimentară (scutiți și anterior) vor putea opta să contribuie la Pilonul II dacă doresc, scrie Profit.ro
 • Impozit special pentru locuinţe de peste 500.000 de euro şi maşini de peste 75.000 de euro. Cota este de 0,3% se aplică pe diferenţa dintre valoarea casei sau maşinii şi plafonul stabilit.
 • Impozit de 70% pentru veniturile fără sursă clară - Orice venituri constatate de organele fiscale a căror sursă nu a fost identificată se taxează cu o cotă de 70% aplicată asupra bazei impozabile ajustate, de la 1 iulie 2024.
ADVERTISING

Majorarea TVA

În ceea ce privește TVA, va crește pentru următoarele bunuri și servicii:

 • De la 5 la 9% pentru livrarea de locuințe sociale, livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, livrarea şi instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură şi alte sisteme de încălzire de înaltă eficienţă).
 • De la 5 la 9% pentru livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice.

Totodată, se propune trecerea de la aplicarea cotei reduse de TVA de 9% la aplicarea cotei standard de TVA pentru livrarea de bere fără alcool și de alimente cu zahăr adăugat, al căror conținut total de zahăr este de minimum 10g/100g produs.

TVA de 5% rămâne pentru:

 • livrarea de manuale școlare, cărți, ziare și reviste,
 • accesul la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice,
 • grădini zoologice şi botanice,
 • târguri, expoziții, cinematografe și evenimente culturale,
 • livrarea de lemn de foc
 • energie termică.
ADVERTISING

Vouchere, tichete şi sporuri. Plus restricţii la telefoanele mobile

Proiectul de lege prevede că voucherele de vacanță să fie majorate la 1.600 lei și se vor acorda doar persoanelor cu venituri nete sub 8.000 de lei. Li se va aplica însă CASS, aşa că suma netă nu creşte.

În cazul tichetelor de masă se va calcula impozit de 10% asupra venitului brut din care se deduce contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată şi reţinută la sursă.

Voucherele și tichetele de masă vor putea fi acordate și în bani, iar cota de CASS va fi aplicată și acestei sume.

CASS de 10% se va aplica și pentru „echivalentul în lei al tichetelor de masă, voucherelor de vacanță, în aceleași limite și condiții, precum și cu aceleași destinații ca cele prevăzute de lege pentru acestea, acordat angajaților care nu beneficiază de astfel de bilete de valoare”, se arată în proiect.

La fel ca la voucherele de vacanţă, şi norma de hrană (4.000 de lei pe an) se acordă doar celor cu solde/salarii nete lunare de până la 8.000 de lei inclusiv. Excepție fac o serie de instituții, precum MApN, MAI, Justiție, care au propria legislație.

Sporul pentru condiții de muncă poate fi de până la 15% din salariul de bază, dar nu mai mult de 1.500 lei brut lunar.

Bugetarilor şi angajaţilor din companiile de stat li se vor putea cumpăra telefoane mobile cu maximum 500 lei/aparat. În plus, cheltuielile lunare cu abonamentul de telefonie mobilă decontat din fonduri publice sunt de maxim 25 lei/lună/aparat.

În cazul celor care primesc maşini de serviciu, se vor deconta maxim 200 de litri pe lună pentru combustibil.

Plafoane pentru PFA

În ceea ce privește activitățile independente, Guvernul va menține sistemul actual de plafoane de 6, 12 sau 24 salarii minime. În schimb, se introduce un plafon suplimentar de 60 de salarii minime.

Potrivit proiectului, persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau titlului III, din cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, din investiţii și venituri din alte surse, din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate dacă acestea estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei, la o bază de calcul stabilită după cum urmează:

a) nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 salarii minime brute pe ţară inclusiv şi 12 salarii minime brute pe ţară;
b) nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 salarii minime brute pe ţară inclusiv şi 24 de salarii minime brute pe ţară;
c) nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, în cazul veniturilor realizate cel puțin egale cu 24 de salarii minime brute pe ţară.

Persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b), din una sau mai multe surse datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, la o bază anuală de calcul egală cu venitul net anual realizat/brut sau norma anuală de venit, respectiv norma anuală de venit ajustată, după caz, stabilite potrivit art. 68, 68^1 şi 69, după caz, care nu poate fi mai mare decât cea corespunzătoare unei baze anuale de calcul egală cu nivelul de 60 salarii minime brute pe ţară în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120.

Accizele la zahăr şi tutun

Vor crește și accizele pentru tutun și va fi introdusă acciza pe zahăr.

Acciza în prezent la țigarete este 594,97 lei/1.000 țigarete. Va crește la 672,92 lei/1.000 țigarete în 2024.

La zahăr se va plăti diferenţiat pentru:

 • băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este cuprins între 5g – 8 g/100 ml de 40 lei/hl;
 • băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este peste 8 g/100 ml de 60 lei/hl.

În fiecare zi scriem pentru tine. Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, dă-ne un like. 👇