CE aprobă ajutoare de stat în România pentru sprijinirea sistemelor centralizate de încălzire

CE aprobă ajutoare de stat în România pentru sprijinirea sistemelor centralizate de încălzire

Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor în valoare de 150 de milioane de euro prezentată de România pentru sprijinirea investițiilor în sistemele de încălzire centralizată bazate pe surse regenerabile de energie.

Potrivit unui comunicat al CE, România a notificat Comisiei intenția sa de a oferi sprijin public în valoare de până la 750 de milioane de lei, aproximativ 150 de milioane de euro, pentru construirea și/sau modernizarea mai multor instalații de producție și rețele de distribuție a energiei termice.

Ajutorul preconizat ar urma să fie acordat sub forma unor granturi directe finanțate din fondurile structurale ale UE gestionate de România.

Măsura de ajutor are ca obiectiv sprijinirea investițiilor în instalațiile de producție a energiei termice cu până la maximum 60 MW echivalent termic, permițând astfel tranziția de la utilizarea combustibililor fosili (cărbune, gaze naturale) la utilizarea exclusivă a surselor regenerabile de energie, cum ar fi biogazul, biomasa și energia termică geotermală.

Se preconizează că acest lucru va duce la o scădere globală a emisiilor de gaze cu efect de seră cu până la 48 000 de tone metrice de CO2, precum și de alte substanțe poluante, pe perioada aplicării schemei de ajutor.

Preşedintele Consiliului Investitorilor Străini ne spune în ce trebuie să investească România ca să își revină economic

Conform comunicatului, Comisia a concluzionat că schema de ajutor este necesară, dat fiind că proiectele care ar beneficia de ajutor nu ar putea fi realizate fără sprijin public, și proporțională, întrucât proiectele vor avea o rată de rentabilitate rezonabilă.

„Această schemă de ajutor în valoare de 150 de milioane de euro prezentată de România va sprijini investițiile pentru construirea sau modernizarea sistemelor de încălzire centralizată. Ea va favoriza tranziția de la utilizarea combustibililor fosili pentru producerea de energie termică la utilizarea surselor regenerabile de energie, în conformitate cu obiectivele Pactului verde european. Această măsură de ajutor a fost posibilă și datorită Planului de Investiții al Pactului verde european.

Greenpeace: Planul României pe energie şi climă e considerat incomplet și lipsit de ambiție de către Comisia Europeană

Nemții construiesc în Dolj o centrală pe biomasă în valoare de zeci de milioane de euro

Pentru a debloca potențialul sistemelor de încălzire centralizată de a contribui la tranziția către o economie neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei, Planul de investiții a oferit statelor membre mai multă flexibilitate în ceea ce privește acordarea de sprijin pentru producerea de energie termică, în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat”, a declarat vicepreședinta executivă Margrethe Vestager, responsabilă cu politica în domeniul concurenței.


În fiecare zi scriem pentru tine. Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, dă-ne un like. 👇