Zece comunități din Colinele Transilvaniei se dezvoltă cu bani din Norvegia, Islanda și Liechtenstein

Zece comunități din Colinele Transilvaniei se dezvoltă cu bani din Norvegia, Islanda și Liechtenstein

Comunitățile din 10 localități din județele Brașov, Sibiu și Mureș vor deveni o voce în procesul de luare a deciziilor, atât la nivel local, cât și regional, și vor contribui activ la creșterea calității vieții lor printr-un nou proiect dezvoltat prin platforma Colinele Transilvaniei. 

Proiectul „Colinele Transilvaniei - Model de parteneriat activ pentru o dezvoltare durabila” (PACT 2020) este menit să transfere către comunitățile locale cunoștințe și experiență despre sisteme de bună guvernanță, prin intermediul creării unei rețele de mentori și de lideri comunitari care va răspunde în timp real nevoilor identificate local. 

Implementat de Asociația WWF România, Asociația Mioritics și Fundația Mihai Eminescu Trust, PACT2020 este o continuarea a dezvoltării parteneriatului strategic creat în 2013 pentru susținerea dezvoltării durabile a ariei protejate Podișul Hârtibaciului, recunoscută ca destinație de ecoturism sub numele Colinele Transilvaniei.

Suntem 11 organizații care formăm Parteneriatul pentru Colinele Transilvaniei și lucrăm împreună pentru o Europă verde și incluzivă. Această arie protejată, a doua ca mărime din țară după Delta Dunării, este un exemplu concret care ne arată cât de conectate sunt deciziile pentru dezvoltarea socio-economică a acestor comunități de valorile naturale și culturale.

Carmen Pădurean, Manager proiect arii protejate, WWF România

Proiectul se desfășoară în Cincșor, Criț, Viscri (județul Brașov), Alma-Vii, Agnita, Mălâncrav, Richiș (județul Sibiu) și Archita, Saschiz, Daia (județul Mureș) și va prelua de la oameni planurile și gândurile lor despre cum ar dori să arate comunitatea în care trăiesc și le va transmite către cei care iau decizii pentru ei la nivel politic, chiar și reprezentanților Colinelor Transilvaniei în Parlamentul României. 

De obicei strategiile de dezvoltare locală și regională se realizează de sus în jos, cu o consultare slabă a cetățenilor. PACT2020 vrea să răspundă acestei provocări și să permită cetățenilor din cele 44 de comune ale zonei să participe activ la luarea deciziilor și la schimbările ce pot influența viața comunității și a peisajului deosebit în care trăiesc.

Caroline Fernolend, președinte Mihai Eminescu Trust

Obiectivele principale ale proiectului care se încheie în 2023 includ formarea a 10 nuclee de implicare comunitară care dobândesc capacitate crescută de acțiune și derulează inițiative proprii care pot influența deciziile autorităților în ceea ce privește dezvoltarea comunităților, identificarea și promovarea modelelor de implicare și a experiențelor din zonă de îmbunătățire a guvernanței locale în toate cele 44 de comune din Colinele Transilvaniei și către celelalte destinații ecoturistice din țară. 

De asemenea, vom analiza o serie de politici publice din domenii de interes pentru dezvoltarea durabilă și vom propune amendamente care să vină în întâmpinarea nevoilor și viziunilor  comunităților în ceea ce privește dezvoltare socio-economică și de păstrare și potențare a capitalului natural și cultural din Colinele Transilvaniei.

Proiect este derulat de Asociația WWF România, Asociația Mioritics și Mihai Eminescu Trust cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Scopul proiectului este de a transfera către comunitățile locale din Colinele Transilvaniei cunoștințe și experiență despre sisteme de bună guvernanță, prin intermediul creării unei rețele de mentori și de lideri comunitari care va răspunde în timp real nevoilor identificate local. 

Colinele Transilvaniei, ultimul peisaj medieval autentic al Europei

Destinația Colinele Transilvaniei / Transylvanian Highlands include 7 situri (de interes național și Natura 2000), fiind a doua arie protejată din ţară, ca mărime, după rezervaţia Biosferei Delta Dunării.

Destinaţia e mărginită de localitățile Sibiu, Braşov, Făgăraş, Rupea, Sighişoara şi Mediaş, desfăşurându-se în jurul văilor Hartibaciului, Târnavei Mari și a Oltului. Însumează 267.438 ha și 90.000 de locuitori, în 44 de comune, din 3 judeţe (Sibiu, Mureș și Brașov).

Destinaţia este asociată cu peisajul medieval mozaicat, cu dealuri şi coline înalte, văi însoţite de terase şi lunci, sate multiculturale, cetăți și biserici fortificate, unele monumente UNESCO.

Pădurile de stejari seculari şi gorun sunt iconice, iar pajiștile și fânețele au înaltă valoare naturală (HNV), favorizate de păstrarea metodelor tradiţionale de paşunat şi de întoarcere a fânului.

Colinele Transilvaniei reprezintă o destinaţie activă, cu o reţea de 500 de km de trasee de drumeție și bicicletă, ce poartă vizitatorii prin peste 60 de localități.

Turiştii pot încerca vizite la ateliere meşteşugăreşti, producători sau puncte gastronomice locale.

Mai multe informații pe https://www.colinele-transilvaniei.ro/ 


În fiecare zi scriem pentru tine. Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, dă-ne un like. 👇