A început procedura de selecție pentru reprezentantul României la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

Candidaturile pentru funcţia de judecător la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene se pot depune până în 25 septembrie. Ministerul Justiţiei a demarat selecţia candidatului României.

”La 6 octombrie 2021 urmează să expire mandatele a paisprezece judecători şi a şase avocaţi generali din cadrul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), printre care şi mandatul judecătorului român.

2021 vine cu discounturi de până la 50% la principalele categorii de produse și servicii de care afacerea ta are nevoie. Obține oferta AICI!

În acest context, statele membre sunt invitate să transmită propunerile lor pentru posturile vacante de judecători şi avocaţi generali până la data de 30 noiembrie 2020”, a transmis, vineri, Ministerul Justiţiei.

Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că ”judecătorii şi avocaţii generali ai Curţii de Justiţie sunt aleşi dintre personalităţile care oferă toate garanţiile de independenţă şi care întrunesc condiţiile cerute pentru exercitarea, în ţările lor, a celor mai înalte funcţii jurisdicţionale, sau care sunt jurisconsulţi ale căror competenţe sunt recunoscute”.

Persoanele interesate îşi pot depune candidatura până la data de 25 septembrie 2020, fie în format hârtie, în mod direct prin depunere la sediul Ministerului Justiţiei, prin poştă sau servicii de curierat, fie electronic.

Dosarul de candidatură atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 din Procedură şi trebuie să conţină:

1. un curriculum vitae;

2. copii ale diplomelor privind absolvirea cursurilor de licenţă sau echivalente, cu profil juridic, la o universitate din România sau din alte state membre UE ori în state terţe, recunoscute în România sau în alte state membre UE;

3. copii ale altor diplome atestând cursurile absolvite sau titlurile ştiinţifice;

4. documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor pentru ocuparea unor înalte funcţii jurisdicţionale sau calitatea de jurisconsult având competenţe recunoscute  (decizii de definitivare într-o funcţie juridică/condiţii de vechime echivalente, documente privind gradele universitare, indicele Hirsch sau alte standarde  similare);

5. copii ale documentelor ce atestă cunoştinţele de limbă oficială UE, alta decât limba română, în cazul în care candidaţii posedă asemenea documente;

6. o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte lipsa antecedentelor penale, a altor cauze care îl împiedică să exercite în mod efectiv funcţia de judecător la Curtea de Justiţie, precum şi, după caz, a faptului că îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 6 şi art. 7 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca poliţie politică şi nu este lucrător operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informaţii);

7. orice alte documente care atestă îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.

Candidaţii ale căror dosare au fost selectate vor fi notificaţi individual, în vederea susţinerii unui interviu în faţa Comisiei de selecţie, prezidată de ministrul Justiţiei.

Interviul va fi organizat în perioada 20 – 22 octombrie 2020, la sediul Ministerului Justiţiei sau prin mijloace de comunicare la distanţă.

Interviul va avea loc în limba română, însă vor fi adresate şi întrebări în limba franceză/engleză. Candidaţii pot răspunde la întrebările respective în limba franceză/engleză. Cunoaşterea oricăror alte limbi oficiale ale UE poate constitui un avantaj.

Propunerile finale, însoţite de dosarele de candidatură, sunt comunicate Guvernului, spre aprobare.

Guvernul va transmite Consiliului UE numele candidatului României pentru funcţia de judecător al Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Judecătorul român va fi numit de comun acord de către guvernele statelor membre UE, după consultarea Comitetului prevăzut la articolul 255 TFUE.