Deficitul bugetar s-a redus față de anul trecut: Statul și-a mai recuperat din banii amânați, cheltuielile de personal au scăzut și investițiile au crescut

Deficitul bugetar s-a redus față de anul trecut: Statul și-a mai recuperat din banii amânați, cheltuielile de personal au scăzut și investițiile au crescut

Execuția bugetului general consolidat în primele cinci luni ale anului 2021 s-a încheiat cu un deficit de 26,18 mld lei (2,29% din PIB) în scădere, față de deficitul de 38,84 mld lei (3,68% din PIB), înregistrat la aceeaşi perioadă a anului 2020.

Acest rezultat a fost realizat în condițiile în care în perioada ianuarie-mai 2021 cheltuielile de investiții au fost cu 3,88 mld lei mai mari față de aceeași perioadă a anului precedent, iar plățile cu caracter excepțional generate de epidemia COVID-19 au fost de 6,56 mld lei (10,44 mld lei, respectiv 0,91% din PIB)

Veniturile bugetului general consolidat au însumat 147,36 mld lei în primele cinci luni ale anului 2021, cu 23,2% peste nivelul încasat în perioada similară a anului trecut.

Acest avans însemnat se datorează atât efectului de bază aferent perioadei martie-mai a anului trecut, când s-au adoptat măsuri fiscale menite să sprijine contribuabilii în contextul pandemiei (preponderent amânarea termenului de plată a obligațiilor fiscale), cât și recuperării parțiale a unor categorii de venituri.

Majoritatea categoriilor de încasări au înregistrat evoluții nominale pozitive, cele mai pronunțate remarcându-se în cazul TVA, contribuțiilor de asigurări, fondurilor europene și impozitelor pe proprietate, respectiv impozit pe salarii și venit.

Au scăzut cheltuielile de personal

Se observă o încetinire a dinamicii cheltuielilor de personal pe primele 5 luni an/an comparativ cu evoluția din primul trimestru an/an.

Cheltuielile de personal au însumat 46,33 mld lei. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintă un nivel de 4,1% din PIB, cu 0,1 puncte procentuale mai puțin față de aceeași perioadă a anului anterior.

Din total cheltuielilor de personal, plățile reprezentând stimulentul de risc acordat pentru COVID 19 au fost de 64,96 milioane lei, precum și alte cheltuieli de personal, inclusiv sporuri acordate personalului medical şi auxiliar implicați în activităţile cu pacienţii diagnosticaţi cu COVID-19 de aproximativ 1.306,02 milioane lei.

S-a cheltuit mai mult pe medicamente și vaccinuri

Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost 22,41 mld lei, în creștere cu 6,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

O creștere se reflectă la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de 7,4% față de anul anterior determinată, în principal, de deconturile mai mari pentru plata medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum rezultat și pentru decontarea serviciilor medicale în ambulatoriu. De asemenea, conform datelor comunicate de ordonatorii principali de credite, 3,07 mld lei din total bunuri și servicii reprezintă plăți pentru medicamente, materiale sanitare, reactivi și alte produse necesare diagnosticării și tratării pacienților infectați cu coronavirusul SARS-CoV-2, precum și plata pentru vaccinuri împotriva Covid -19.

Au crescut investițiile

Cheltuielile privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvențiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 11,42 mld lei, cu 29,2% mai mari comparativ cu anul precedent.

De asemenea, se observă o creștere mai accentuată a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, acestea reprezentând 52,1% din totalul cheltuielilor pentru investiții pe primele cinci luni ale anului 2021.

Citește și:


În fiecare zi scriem pentru tine. Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, dă-ne un like. 👇