Majoritatea statelor membre ale UE nu vor putea reduce poluarea atmosferică până în 2030

Majoritatea statelor membre ale UE nu vor putea reduce poluarea atmosferică până în 2030

Majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene riscă să nu îşi respecte angajamentele de reducere a emisiilor asumate pentru 2020 sau 2030, relevă un raport al Comisiei Europene.

Raportul de evaluare a punerii în aplicare a Directivei privind angajamentele naţionale de reducere a emisiilor (Directiva NEC) evidenţiază necesitatea unor măsuri suplimentare de reducere a poluării atmosferice.

Statele membre trebuie să îşi intensifice eforturile în toate sectoarele pentru a se asigura că cetăţenii lor pot respira un aer curat, prevenind astfel afecţiunile respiratorii şi decesul prematur provocate de aerul poluat.

Comisia va continua să monitorizeze şi să susţină eforturile naţionale în acest sens, prin intermediul unor instrumente financiare şi nefinanciare. Sunt necesare eforturi în special în domeniul agriculturii pentru a reduce emisiile de amoniac, care reprezintă problema de punere în aplicare cea mai frecventă şi cea mai gravă în întreaga UE.

Aer curat pentru Europa

Comisia a publicat vineri şi analiza realizată de consultanţi cu privire la programele naţionale de control al poluării atmosferice şi la proiecţiile de emisii ale fiecărui stat membru, precum şi un raport orizontal la nivelul UE în care sunt reunite aceste informaţii.

Directiva privind angajamentele naţionale de reducere a emisiilor, care a intrat în vigoare la 31 decembrie 2016, este principalul instrument legislativ de realizare a obiectivelor pentru 2030 ale programului „Aer curat pentru Europa”.

Odată ce va fi pusă în aplicare pe deplin, directiva ar reduce cu aproape 50 % impactul negativ asupra sănătăţii al poluării atmosferice până în 2030 şi ar aduce beneficii substanţiale pentru mediu şi climă.

Directiva stabileşte angajamentele naţionale de reducere a emisiilor pentru perioada 2020-2029, precum şi angajamente mai ambiţioase pentru perioada de după 2030 în ceea ce priveşte cinci poluanţi atmosferici importanţi: oxizii de azot (NOx), compuşii organici volatili nemetanici (COVnm), dioxidul de sulf (SO2), amoniacul (NH3) şi particulele fine (PM2.5).

Respectarea angajamentelor de reducere a emisiilor pentru 2020 va fi verificată în 2022, atunci când vor fi disponibile inventarele emisiilor pentru 2020.

Raportul privind punerea în aplicare a Directivei privind angajamentele naţionale de reducere a emisiilor va fi completat ulterior, în cursul acestui an, prin a doua evaluare prospectivă privind aerul curat, în care vor fi prezentate rezultatele actualizate ale modelizării privind măsura în care UE şi statele sale membre sunt în grafic pentru a-şi îndeplini obiectivele privind aerul curat stabilite pentru 2030 şi pentru anii următori.

Citește și: Pandemia a dat un respiro Planetei, dar și o nouă sursă de poluare. Ce e de făcut