Casa de Sănătate anunță cum își iau concediu medical cei plasați în izolare sau carantină pentru COVID

Casa de Sănătate anunță cum își iau concediu medical cei plasați în izolare sau carantină pentru COVID

Persoanele aflate în carantină și în izolare până la data de 21 iulie primesc certificat de concediu medical eliberat de medicul de familie, iar celor care au intrat în carantină, respectiv izolare după această dată, li se eliberează actul de către medicul curant din spital.

Reglementările sunt cuprinse într-un ordin comun al ministrului Sănătății și al președintelui CNAS, aflat în transparență decizională începând cu data de 31 iulie 2020.

Potrivit CNAS, proiectul prevede că persoanelor pentru care s-a instituit măsura carantinei sau izolării până la data intrării în vigoare a Legii nr. 136/2020, dar pentru care nu au fost emise certificatele de concediu medical în această perioadă, li se pot acorda concedii medicale de către medicul de familie.

Aceasta se face pe baza documentelor eliberate de direcțiile de sănătate publică în care sunt menționate și perioadele pentru care au fost instituite măsurile de carantină sau izolare.

„Începând cu data de 21 iulie 2020, după intrarea în vigoare a Legii nr. 136/2020, persoana asigurată pentru care a fost instituită măsura izolării într-o unitate sanitară beneficiază de concediu medical eliberat de medicul curant la externarea din spital”, au arătat reprezentanții CNAS.

Aceștia au subliniat că medicul curant poate elibera concediu medical la externare până la împlinirea termenului maxim al perioadei de izolare, care decurge de la momentul internării sau pe o perioadă stabilită de acesta.

„În situația în care, după expirarea concediului medical acordat la ieșirea din spital, starea de sănătate a persoanei nu permite reluarea activității, medicul de familie poate prelungi concediul medical pentru aceeași afecțiune, pe durata recomandată în scrisoarea medicală eliberată de medicul curant din spital”, au explicat reprezentanții CNAS.

În situația în care medicul curant nu a eliberat concediul medical la externare, pentru perioada în care persoana asigurată este izolată la domiciliu sau la locația declarată de aceasta, certificatul de concediu medical pentru aceeași afecțiune se acordă de medicul de familie care monitorizează starea de sănătate a persoanei prin intermediul consultațiilor medicale la distanță.

În această situație, certificatul de concediu medical se eliberează după ultima zi a încetării perioadei de izolare, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la această dată.