Programul de guvernare al USR: Alegeri locale pentru primari în două tururi şi Parlament cu 300 de aleşi

Programul de guvernare al USR: Alegeri locale pentru primari în două tururi şi Parlament cu 300 de aleşi

USR propune, în programul de guvernare care va fi depus luni la Parlament, alegeri locale pentru primari în două tururi de scrutin.

Un punct al programului de guvernare se referă la reforma electorală, care vizează alegeri locale pentru primari în două tururi, creşterea numărului de parlamentari de Diaspora, pentru o reprezentare proporţională a cetăţenilor, precum şi implementarea prevederii adoptate prin referendum cu privire la limitarea numărului de parlamentari la 300.

La capitolul reformă a administraţiei centrale se au în vedere:

 • restructurarea administraţiei centrale/Guvernului şi îmbunătăţirea cadrului de fundamentare, formulare şi implementare a politicilor publice;
 • creşterea capacităţii de coordonare a politicilor şi analiză de impact la nivelul Guvernului şi ministerelor coordonatoare, precum şi creşterea calităţii consultărilor publice la toate palierele administraţiei;
 • întărirea coordonării în vederea îndeplinirii ţintelor specifice asumate privind schimbările climatice şi dezvoltarea durabilă;
 • clarificarea mandatelor şi restructurarea ministerelor, agenţiilor guvernamentale, companiilor publice pe baza acestora şi cu cerinţe specifice de optimizare a structurii de personal;
 • externalizarea unor servicii în vederea reducerii riscurilor asociate de corupţie şi a limitării monopolului de stat;
 • interconectarea bazelor de date deţinute de toate autorităţile publice şi îmbunătăţirea sistemului naţional de colectare a datelor.

USR mai propune dezvoltarea unui sistem de salarizare echitabil şi unitar în sectorul public - asigurarea unei politici de salarizare echitabile şi sustenabile din punct de vedere bugetar prin eliminarea discrepanţelor existente în prezent, restabilirea ierarhiilor funcţiilor în cadrul domeniilor de activitate, precum şi între domenii de activitate, revizuirea sistemului de acordare a sporurilor, precum şi instituirea unui sistem de stimulare a performanţei.

Se prevede, totodată:

 • reforma mecanismelor de finanţare destinate dezvoltării comunităţilor locale: PNDL 1, PNDL 2, Programul "Anghel Saligny", ANL, Fondul de Rezervă Bugetară;
 • asigurarea finanţării pentru proiectele derulate prin PNDL 1 şi PNDL 2, respectiv plata facturilor doar după obţinerea asigurărilor de realitate şi conformitate prin controalele de calitate a execuţiei;
 • efectuarea unui audit de performanţă a PNDL 1 şi PNDL 2 şi a subprogramelor de finanţare gestionate de CNI pentru intervalul de referinţă 2013 - 2021 (termen 1 martie 2022);
 • reforma structurală a Programului de finanţare "Anghel Saligny" prin introducerea amendamentelor propuse de USR: mecanisme de cheltuire similare fondurilor europene, indicatori de program, criterii de eligibilitate şi ordine de prioritizare, cofinanţare, decontare pe bază de costuri unitare maximale, alocare pe bază de evaluare rezultată din punctaj, management transparent prin platformă informatică;
 • modernizarea politicilor de urbanism şi amenajarea teritoriului;
 • demararea reformei unităţilor administrativ-teritoriale - cele care nu reuşesc să se autosusţină vor fi stimulate să se comaseze cu cea mai apropiată unitate administrativ-teritorială viabilă din punct de vedere financiar. Alternativ, se are în vedere stimularea creării de consorţii administrative între UAT-uri similare care pot pune la comun servicii publice ce pot fi gestionate mai bine beneficiind de economii de scară.

În fiecare zi scriem pentru tine. Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, dă-ne un like. 👇