Cine și în ce condiții va putea ocupa funcția de director în școli? Proiect pus în dezbatere publică

Cine și în ce condiții va putea ocupa funcția de director în școli? Proiect pus în dezbatere publică

Ministerul Educaţiei a pus în dezbatere publică proiectul de metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar.

Astfel, condamnații și foștii colaboratori sau lucrători ai Securității nu vor mai putea fi directori de școli.

Condiții stricte

Potrivit proiectului, pentru a ocupa funcţia de director sau de director adjunct, un cadru didactic trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

  • să fie absolvent de învăţământ superior cu diplomă de licenţă sau atestat de echivalare potrivit legislaţiei în vigoare;
  • să fie titular în învăţământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
  • să aibă o vechime în învăţământul preuniversitar de minim 5 ani;
  • să aibă calificativul 'Foarte bine' acordat în ultimii 2 ani şcolari lucraţi efectiv la catedră în funcţii didactice sau în funcţii de conducere din unităţi de învăţământ/inspectorate şcolare/casele corpului didactic/Palatul Naţional al Copiilor/Ministerul Educaţiei ori în funcţii de îndrumare şi control din inspectorate şcolare/funcţii de specialitate specifice Ministerului Educaţiei;
  • să nu fi fost sancţionat disciplinar în ultimul an şcolar anterior anului desfăşurării concursului;
  • să nu fi fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
  • să fie apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei;
  • să nu fi avut statutul de 'lucrător al Securităţii' sau 'colaborator al Securităţii'.
ADVERTISING

Care vor fi probele

Proiectul prevede că probele din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ sunt următoarele:

  • O probă scrisă care constă în rezolvarea de către candidaţi, în maximum 120 de minute, a unui test standardizat cu 50 de itemi, cu un singur răspuns corect, prin care se evaluează capacităţi şi competenţe relevante pentru activitatea de management educaţional. Fiecare item corect rezolvat se notează cu două puncte. Nota se obţine prin împărţirea la 10 a sumei punctajelor obţinute.
  • Un interviu susţinut în faţa unei comisii de evaluare, cu durata de 60 de minute pentru fiecare candidat, în cadrul căruia se evaluează competenţele de management strategic, operaţional şi de comunicare, prin prezentarea unui plan de dezvoltare al şcolii pentru care candidează, abilităţile de rezolvare a unor situaţii-problemă, raportat la contextul şi specificul unităţii de învăţământ pentru care candidează, competenţele digitale, printr-o probă practică de utilizare a calculatorului.
ADVERTISING

"Este declarat "admis" la proba scrisă candidatul care a obţinut cel puţin nota 7. Pot participa la proba de interviu doar candidaţii declaraţi admişi la proba scrisă", se precizează în proiect.

Cum arată calendarul

Conform calendarului, între 21 şi 30 iunie se vor depune dosarele de înscriere la proba scrisă pe platforma informatică dedicată. În perioada 1-8 iulie se vor evalua dosarele de înscriere.

Proba scrisă a concursului se va desfăşura pe 27 iulie şi în aceeaşi zi vor fi afişate rezultatele.

Contestaţiile vor putea fi depuse pe 27 şi 28 iulie, iar rezultatele finale - pe 30 iulie.

Proba de interviu se va desfăşura între 11 octombrie şi 26 noiembrie, iar deciziile de numire se vor face în perioada 13 - 20 decembrie.

ADVERTISING

Citește și:


În fiecare zi scriem pentru tine. Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, dă-ne un like. 👇