Admitere liceu 2020. Cum se completează corect fișa de înscriere la liceu

Admitere liceu 2020. Cum se completează corect fișa de înscriere la liceu

Pe baza notelor de la Evaluarea Națională, absolvenții de clasa a VIII-a vor calcula media de admitere la liceu, iar cu aceasta se vor înscrie la liceu și în același timp vor completa și fișa de înscriere la liceu.

Media de admitere se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Fișa se înscriere:

Fișa de înscriere va fi completată în ordinea preferințelor elevului, dar și în funcție de media de admitere.

Pe site-ul fiecărui inspectorat județean există o broșură cu toate locurile, profilurile și specializările de la licee.

Completarea fișelor de admitere are loc în perioada 2-6 iulie.

Părinţii şi candidaţii vor completa cât mai multe opțiuni pentru liceu și vor verifica şi corectitudinea datelor înscrise în fişă de secretariatele şcolilor şi semnată de directorul şcolii.

Completarea listei de opţiuni se va face de către candidat în prezenţa părintelui/tutorelui legal instituit şi a dirigintelui clasei. Aceştia vor semna fişa de înscriere.

De asemenea, elevii şi părinţii vor completa foarte atent opţiunile şi numărul lor și vor verifica corespondenţa codurilor înscrise în fişă cu opţiunile exprimate, pentru că o opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită.

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic și introducerea datelor de pe fişe în baza de date computerizată se va face, pe măsură ce se completează fişele de înscriere, în perioada 2 -6 iulie 2020.

Admitere la liceu 2020. Tot ce trebuie să știi