Raportul Băncii Mondiale trimis Finanțelor: Statul să rețină taxe mai mari la salarii, pensii, proprietate, combustibil și IMM-uri

Raportul Băncii Mondiale trimis Finanțelor: Statul să rețină taxe mai mari la salarii, pensii, proprietate, combustibil și IMM-uri

Banca Mondială propune Ministerului de Finanțe o reformă majoră a actualului sistem de impozite și taxe, dar și o ”îmbunătățire semnificativă” a activității de administrare fiscală.

Curs de Guvernare a intrat în posesia acestui raport, care e, însă, secretizat prin drepturi de autor, deși ar fi trebuit să fie public și să stea la baza unei dezbateri ample în urma căreia să se aplice cele mai bune propuneri. E motivul pentru care nu poate fi publicat integral, ca document.

Din acest raport se trage o concluzie: Există măsuri propuse care, cu excepția notabilă a guvernanților, sunt unanim acceptate de societate ca nevoia de reformă a sistemelor de pensii și de salarizare, dar şi măsuri propuse repetat pe care cifrele le contrazic: e vorba, de exemplu, de renunțarea la cota unică de impozitare, plus măsuri asupra cărora Banca Mondială nu insistă: reducerea evaziunii și aducerea la lumină a economiei gri.

Raportul a fost întocmit ca parte a unui acord pentru servicii de consultanță referitor la îmbunătățirea cadrului fiscal din România.

Documentul – care a fost predat Finanțelor în luna martie – a încurajat PSD să vorbească despre renunțarea la cota unică de impozitare, de altfel, una dintre sugestiile Băncii Mondiale.

ADVERTISING

Propunerile Băncii Mondiale merg însă mult mai departe și vizează următoarele reforme:

1. Impozitarea veniturilor din muncă

Pentru ”a crește echitatea și pentru a îmbunătăți stimulentele de muncă pentru lucrătorii cu venituri mici”, Banca Mondială propune:

 • Renunțarea la cota unică de impozitare – ”Reevaluați avantajele structurii actuale a ratei impozitului pe venitul personal și luați în considerare introducerea unui program progresiv de cote pentru veniturile din muncă.”
 • Eliminarea scutirilor pentru lucrătorii din sectoarele agricultură, construcții și IT.
 • Reducerea sarcinii totale impuse lucrătorilor cu venituri mici prin: fie eliminarea contribuției de 10% la sănătate (și finanțarea integrală a asistenței medicale), fie prin introducerea unui credit rambursabil pentru impozitul pe venitul câștigat care să compenseze o parte din povara contribuțiilor pentru sănătate și/sau pensie pentru lucrătorii cu venituri mici.

În cazul în care contribuțiile pentru sănătate sunt menținute, Banca Mondială sfătuiește Ministerul de Finanțe să ia în considerare extinderea bazei de contribuție, de exemplu, eliminând scutirea pentru lucrătorii din construcții și pentru pensionarii cu venituri mari (ceea ce s-a încercat în 2022 pentru pensiile peste 4.000 de lei şi a picat la CCR).

ADVERTISING

Ca parte a PNRR, a fost deja convenit un calendar pentru reducerea treptată a reducerilor fiscale pentru lucrătorii din sectorul construcțiilor între 2025 și 2028. Banca Mondială propune ca pachetul de reforme de mai sus să fie anunțat imediat, dar implementarea coordonată să aibă loc între 1 ianuarie 2025 și 1 ianuarie 2028.

2. Impozitarea veniturilor din capital 

Banca Mondială propune:

 • Eliminați impozitul pe tranzacții la vânzarea proprietății rezidențiale și înlocuiți-l cu un impozit pe câștigurile de capital de 10%. Impozitul pe câștigurile de capital ar trebui să se aplice doar proprietăților achiziționate după data anunțării reformei. Măsura reduce veniturile bugetare, dar elimină cheltuielile cu reevaluarea tuturor proprietăților.
 • Mențineți actuala cotă de impozitare de 10% asupra câștigurilor de capital obținute prin intermediar (de exemplu, un fond de investiții).
 • Creșteți cota de impozitare a dividendelor la 10% pentru a se potrivi cu impozitarea majorității celorlalte forme de venit din capital.

3. Impozitul pe proprietate

Propunerile Băncii Mondiale:

ADVERTISING
 • Schimbarea sistemului – ”Trecerea de la un sistem bazat pe zonă la unul bazat pe valoarea de piață pentru a îmbunătăți atât echitatea, cât și eficiența. Luați în considerare, de asemenea, fuzionarea impozitelor pe teren și clădiri într-un singur impozit – acesta ar permite ca valorile de piață să fie mai ușor estimate pe baza tranzacțiilor de pe piață”.
 • Majorarea impozitelor – ”Odată cu trecerea la o bază de impozitare ce ține cont de valoare de piață, reevaluați întreaga structură a impozitelor în vederea creșterii veniturilor totale peste nivelul actual (un nivel scăzut în rândul țărilor UE)”.
 • Reduceți aria scutirilor de impozit pe proprietate la contribuabilii cu venituri mici, vârstnici, clădiri guvernamentale și la un număr cât mai limitat posibil de ONG-uri. Efectuați o reevaluare periodică și o analiză cost-beneficiu a scutirilor fiscale pe proprietate.

4. Impozitul pe profit

Sugestiile Băncii Mondiale la acest capitol:

 • Reformați stimulentele din impozitul pe profit pentru a îmbunătăți eficacitatea și transparența.
 • Simplificați stimulentul fiscal pentru cercetare și dezvoltare: o deducere unică, mărită, eliminând scutirea actuală pentru întreprinderile nou-înființate în cercetare și dezvoltare. Revizuiți și clarificați definiția cheltuielilor de cercetare și dezvoltare eligibile.
 • Reevaluați eficiența scutirii de impozit pentru profiturile reinvestite – ”Dacă scopul principal este de a stimula investițiile, atunci luați în considerare implementarea unui credit fiscal pentru investiții. Nu continuați cu extinderea anunțată a sferei de aplicare a scutirii de impozit pentru profiturile reinvestite până când nu a fost întreprinsă reevaluarea eficacității regimului existent".
 • Eliminați reducerile de impozit pe profit pentru companiile care cresc capitalul propriu. ”Deși această măsură este programată să fie în vigoare doar între 2021-2025, este o măsură ineficientă deoarece reducerea inițială de 2 puncte procentuale poate fi primită de companiile care nu își cresc capitalul propriu”.
 • Reevaluați periodic stimulentele fiscale corporative, pentru a vă asigura că acestea își ating obiectivele în mod eficient, publicați estimări ale cheltuielilor fiscale pentru fiecare stimulent într-un raport anual de cheltuieli fiscale.

5. Regimul microîntreprinderilor

Recomandările Băncii Mondiale:

 • Scăderea pragului de eligibilitate la regimul microîntreprinderilor până la egalarea pragului de TVA (în prezent 88.500 de euro). Pentru a acorda întreprinderilor timp să se adapteze, această reformă ar putea fi implementată în mod treptat, până în 2025.
 • Implementarea unor reguli de consolidare pentru a preveni divizarea artificială a întreprinderilor doar cu scopul de a se încadra în regim de microîntreprindere.
 • Eliminați posibilitatea de a deduce cheltuieli specificate din cifra de afaceri. Acest lucru va simplifica și mai mult regimul și va reduce oportunitățile de evaziune fiscală. Ar putea fi aplicată o sumă fixă de deducere (ca procent din cifra de afaceri).
 • Efectuați o reevaluare a ratei de impozitare pe cifra de afaceri. Argument: ”Rata de 1% propusă implică o marjă de profit de aproximativ 6,25%, care este probabil sub marja de profit reală a majorității microîntreprinderilor“.
 • Eliminați plafonului contribuțiilor sociale aplicat în prezent lucrătorilor independenți. O opțiune alternativă ar fi aplicarea unui plafon similar al contribuțiilor sociale atât angajaților, cât și lucrătorilor independenți.

6. Impozitarea consumului de energie

Ideile Băncii Mondiale:

 • Eliminați treptat subvențiile pentru combustibilii fosili (cărbune, gaze naturale, termoficare). O condiție prealabilă necesară pentru reforma prețurilor la energie este absența subvențiilor pentru combustibilii fosili.
 • Introduceți costuri suplimentare pentru emisii de carbon (de exemplu, prin rate mai mari ale accizelor). Estimarea Băncii Mondiale este că prețurile combustibililor fosili vor trebui să crească până în 2030 cu aproximativ 50% la benzină, 62% la motorină, 34% la GPL, 55% la kerosen,113 % la cărbune, 32 % la gaze naturale și 7 % la electricitate în raport cu nivelurile de referință.
 • Folosiți o parte din veniturile generate pentru a compensa grupurile vulnerabile. Eliminarea treptată a subvențiilor pentru combustibili fosili ar trebui, în mod ideal, să înceapă în 2024 și să se finalizeze în 2030.

7. Lărgirea bazei de TVA

Pe termen scurt, Banca Mondială spune că România ar trebui să ia în considerare:

 • Eliminarea cotelor reduse de TVA, cum ar fi cele percepute la restaurante, cazare la hotel, cărți, ziare, reviste, muzee, grădini zoologice, grădini și parcuri.

Pe termen mai lung, ”și numai după încheierea actualei crize a prețurilor la alimente și energie”, ar trebui luată în considerare:

 • Eliminarea cotelor reduse de TVA la alimente, produse farmaceutice, furnizare apă, lemn de foc si termoficare.

Pentru a se asigura că gospodăriile sărace nu sunt dezavantajate de o astfel de reformă, Banca Mondială spune că reforma ar trebui completată cu sprijin pentru ele.

Citeşte integral Raportul Băncii Mondiale trimis Finanțelor: Propunerile de reformă a fiscalității – de la salarii la capital pe Curs de Guvernare


În fiecare zi scriem pentru tine. Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, dă-ne un like. 👇