E ultima zi în care puteți redirecționa 3,5% din impozitul datorat statului către un ONG. Tot azi este și termenul limită pentru depunerea Declarației unice

E ultima zi în care puteți redirecționa 3,5% din impozitul datorat statului către un ONG. Tot azi este și termenul limită pentru depunerea Declarației unice

Persoanele care vor să redirecționeze o parte din impozitul pe venit către organizațiile non-guvernamentale (ONG-uri) și alte entități nonprofit sau unități de cult mai au la dispoziție doar ziua de azi.

Declarația 230 poate fi depusă până la data de 30 iunie, inclusiv. Termenul inițial era 15 martie, dar în urma declanșării pandemiei COVID-19 a fost prelungit până la 25 mai, iar ulterior Ministerul de Finanțe a stabilit că formularul poate fi depus până la 30 iunie. Aceeași dată este valabilă și pentru depunerea Declarației unice.

Redirecționarea cotei din impozitul pe venit către ONG-uri nu este obligatorie. Însă dacă nu veți depune declarația 230, acești bani vor ajunge la stat.

Procentul donat din impozitul pe venit a fost anul trecut de 2%, însă în acest an a fost majorat la 3,5%.

Formularul poate fi depus de persoanele fizice care realizează următoarele categorii de venituri, pentru care se datorează impozit pe venit:

 • Venituri din salarii și asimilate salariilor;
 • Venituri din pensii;
 • Venituri din activități independente impuse pe baza de normă de venit;
 • Venituri din activități sportive, considerate venituri din activități independente, pentru care impozitul se reține la sursa;
 • Venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care impozitarea se realizează prin stopaj la sursă;
 • Venituri din cedarea folosinței bunurilor, când venitul net se determină pe baza de cheltuieli forfetare sau pe bază de normă de venit.

Declarația 230 poate fi depusă astfel:

 • Prin poștă, în mod individual;
 • Prin poștă, pe baza de borderou;
 • Direct la registratura organului fiscal, în mod individual;
 • Direct la registratura organului fiscal, pe baza de borderou;
 • Prin intermediul Spațiului privat virtual.

Puteți descărca Declarația 230 AICI

Declarația unică se depune tot până pe 30 iunie

Și Declarația unică, privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, se poate depune tot până la 30 iunie.

Formularul trebuie depus de către:

 • Persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate, care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal;
 • Persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Declaraţia unică se poate depune:

 • Online prin „Spaţiul privat virtual” şi prin intermediul serviciului „Depunere declaraţii”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat;
 • In format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau se poate transmite prin poştă, cu confirmare de primire.

În acest an, cei care depun Declarația unică beneficiază de bonificatii, astfel:

 • Pentru plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligaţii fiscale anuale pentru anul 2019, se acordă o bonificaţie de 5% din aceste sume, dacă toate aceste obligaţii fiscale de plată se sting prin plată sau prin compensare integral până la data de 30 iunie 2020 inclusiv;
 • Pentru depunerea Declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, numai dacă este îndeplinită condiţia privind plata, menţionată anterior, caz în care se acordă ambele bonificaţii.

Declarația unică poate fi descărcată AICI

Agenția Națională de Administrare Fiscală a realizat un tutorial, pe pagina de Facebook, în care explică modul în care se completează Declarația unică.