Care sunt prioritățile Uniunii Europene în intervalul 2019-2024 și cum sunt stabilite

Care sunt prioritățile Uniunii Europene în intervalul 2019-2024 și cum sunt stabilite
UE PENTRU TINE  • • • • • • • •
ABONEAZĂ-TE LA NEWSLETTER-UL SPOT
Afli tot ce s-a întâmplat important în UE
Încotro merge UE, ce probleme sunt și ce oportunități
Fonduri nerambursabile pe care ai putea să le accesezi
Îl primești în fiecare lună, în ultima zi a lunii
Mă abonez!

După alegerile europene din 2019, UE și-a stabilit prioritățile care îi conturează agenda politică și strategia până în 2024. Acestea vizează principalele provocări cu care se confruntă UE și cetățenii din spațiul comunitar.

Fiecare interval dintre alegerile europene este influențat de prioritățile care reies din dialogul între liderii UE, miniștrii statelor membre, instituțiile UE și grupurile politice alese în Parlamentul European.

După alegerile europene se stabilesc prioritățile pentru agenda strategică a Uniunii Europene în intervalul 2019-2024. Acestea fixează cadrul de lucru în care Comisia Europeană își stabilește, la rândul ei, prioritățile înainte de începerea unui nou mandat de 5 ani.

Astfel, pentru mandatul 2019-2024 Consiliul European a stabilit patru priorități, iar din acestea au rezultat șase priorități ale Comisiei Europene. Să vedem cum a avut loc acest proces.

Cum ia naștere agenda strategică a UE

Consiliul European stabilește agenda strategică pe baza căreia Uniunea Europeană își alege prioritățile.

Consiliul se reunește anual în martie pentru a trasa direcțiile de orientare pe baza studiului anual privind creșterea economică, precum și a analizei și concluziilor Consiliului UE. În iunie are loc o reuniune în care consiliul aprobă recomandările finale pentru fiecare țară, apoi stabilește prioritățile pe următoarele 12-18 luni pentru fiecare stat membru.

ADVERTISING

Potrivit articolului 68 din Tratatul de Funcționare al UE (TFEU), Consiliul European este responsabil pentru definirea orientărilor strategice în domeniile libertății, securității și justiție.

Consiliul European identifică patru zone prioritare pentru agenda strategică care vor ghida activitatea instituțiilor UE în următorii cinci ani. Aceste zone răspund provocărilor și oportunităților create de situația globală, iar UE se concentrează asupra lor pentru a-și consolida rolul în mediul plin de provocări de astăzi. Agenda strategică identifică, de asemenea, modul în care prioritățile vor fi îndeplinite.

Cele 4 priorități din agenda strategică pe 2019-2024

În iunie 2019, liderii UE au desemnat patru priorități pentru agenda strategică a Uniunii din intervalul 2019-2024.

1. Protejarea cetățenilor și a libertăților

Acest principiu prevede că Europa trebuie să fie un loc în care oamenii să se simtă liberi și în siguranță. UE trebuie să protejeze drepturile fundamentale și libertățile cetățenilor săi și să-i apere împotriva amenințărilor existente și potențiale.

Principalele obiective ale Consiliului European în această zonă sunt:

 • controlul eficient la frontierele externe ale UE;
 • combaterea migrației ilegale și a traficului de persoane printr-o mai bună cooperare cu țările de origine și de tranzit;
 • stabilirea unei politici de azil eficiente;
 • asigurarea funcționării corespunzătoare a Spațiului Schengen;
 • îmbunătățirea cooperării și a schimbului de informații în lupta contra terorismului și a criminalității transfrontaliere;
 • creșterea rezilienței UE la dezastrele naturale și provocate de om;
 • protejarea societăților de activitățile cyber rău intenționate, amenințările hibride și dezinformare.
ADVERTISING

2. Dezvoltarea bazei economice: modelul european pentru viitor

Competitivitatea, prosperitatea, locurile de muncă și rolul Europei pe scena mondială depind de o bază economică puternică. În această zonă, Consiliul European se concentrează pe următoarele obiective:

 • aprofundarea Uniunii Economice şi Monetare;
 • finalizarea uniunii bancare și a piețelor de capital;
 • întărirea rolului internațional al monederi euro;
 • întărirea coeziunii din spațiul UE;
 • abordarea tuturor aspectelor revoluției digitale și ale inteligenței artificiale: infrastructură, conectivitate, servicii, date, reglementare și investiții;
 • reducerea fragmentării activităților europene de cercetare, dezvoltare și inovare prin asigurarea unei competiții loiale în cadrul UE și pe plan mondial.

3. Clădirea unei Europe neutre climatic, verde, corectă și socială

Europa trebuie să-și intensifice acțiunile de gestionare a schimbărilor climatice, care reprezintă "o amenințare existențială". Totodată, trebuie să adopte evoluția tehnologică și globalizarea, asigurându-se că nimeni nu este lăsat în urmă. În acest sens, Consiliul European a stabilit următoarele acțiuni prioritare:

 • asigurarea că politicile UE respectă Acordul de la Paris;
 • accelerarea tranziției la surse regenerabile de energie și creșterea eficienței energetice;
 • reducerea dependenței de sursele de energie din afara UE prin diversificarea aprovizionării și investiția în soluții de mobilitate de viitor;
 • îmbunătățirea calității aerului și apelor;
 • promovarea agriculturii sustenabile;
 • implementarea Pilonului European al Drepturilor Sociale la nivelul UE și al statelor membre;
 • invitarea tuturor țărilor UE să avanseze și să-și intensifice acțiunile în domeniul schimbărilor climatice.
ADVERTISING

4. Promovarea în lume a intereselor și a valorilor europene

Într-o lume tot mai nesigură, complexă și în schimbare, UE trebuie să urmărească o linie strategică de acțiune și să-și ridice capacitatea de a acționa autonom pentru protejarea intereselor sale, pentru a-și susține valorile și a ajuta la conturarea viitorului global. În această zonă, Consiliul European a stabilit următoarele acțiuni:

 • sprijinirea ONU și a organizațiilor cheie multilaterale;
 • promovarea dezvoltării sustenabile și implementarea agendei 2030;
 • cooperarea cu țările partenere în privința migrației;
 • susținerea perspectivei europene pentru statele europene capabile și dornice să adere la UE;
 • dezvoltarea unui parteneriat larg cu Africa;
 • asigurarea unei politici de comerț ambițioase și solide, în cadrul unei Organizații Mondiale a Comerțului reformate și la nivel bilateral între UE și partenerii săi;
 • cooperarea strânsă cu NATO.

Ce urmează după stabilirea priorităților

Agenda strategică creionată de Consiliul European reprezintă primul pas dintr-un proces care este continuat de instituțiile UE și statele membre. Consiliul urmărește îndeaproape implementarea acestor priorități și definește viitoarele direcții generale și prioritățile care sunt necesare.

"UE trebuie să fie mare cu cei mari și mică cu cei mici. Trebuie să le lase actorilor economici și sociali spațiu să rrespire, să creeze și să inoveze. Va fi important să intre în legătură cu cetățenii, societatea civilă și cu partenerii sociali, precum și cu actorii regionali și locali. (…) UE trebuie să-și acorde mijloacele pentru a-și îndeplini ambițiile, pentru a-și atinge obiectivele și pentru a-și duce la îndeplinire politicile", se arată în agenda strategică 2019-2024.

Prioritățile Comisiei Europene pentru 2019-2024

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a stabilit șase priorități politice pentru actualul său mandat de cinci ani. Aceste obiective provin din agenda strategică a Consiliului European și din discuțiile cu grupurile politice din Parlamentul European.

Cele 6 priorități ale CE

 • Pactul verde european - vizează transformarea UE într-o economie modernă, eficientă din punct de vedere al resurselor și competitivă, conservând în același timp mediul natural al Europei, abordând schimbarea climatică. De asemenea, Europa trebuie să devină neutră din punct de vedere al emisiilor de dioxvid de carbon și eficientă în privința resurselor până în 2050.
 • O Europă pregătită pentru epoca digitală - adoptarea transformării digitale prin investiții în afaceri, cercetare și inovare, reformarea protecției datelor, împuternicirea oamenilor cu abilitățile necesare pentru o nouă generație de tehnologii și conceperea de reguli adecvate.
 • O economie care lucrează pentru oameni - întărirea economiei UE, asigurarea în același timp a locurilor de muncă și reducerea inegalităților, sprijinirea companiilor, aprofundarea uniunii economice și monetare și finalizarea uniunii bancare și a piețelor de capital.
 • O Europă mai puternică în lume - întărirea vocii UE pe scena mondială prin îmbunătățirea poziției sale de lider al comerțului puternic, deschis și echitabil, al multilateralismului și al unei ordini mondiale bazate pe reguli. Întărirea relațiilor cu țările vecine și cu partenerii, precum și consolidarea capacității UE de a gestiona crizele cu ajutorul capacităților civile și militare.
 • Promovarea modului de viață european - Susținerea drepturilor fundamentale și a statului de drept ca bastion al egalității, toleranței și echității sociale. Abordarea riscurilor de securitate, protejarea și împuternicirea consumatorilor. Dezvoltarea unui sistem de migrație legală și sigură, gestionând eficient frontierele externe ale UE, modernizând sistemul de azil al UE și cooperând îndeaproape cu țările partenere.
 • Un nou impuls pentru democrația europeană - Consolidarea proceselor democratice ale Europei prin aprofundarea relațiilor cu Parlamentul European și parlamentele naționale, protejarea democrației din UE de interferențele externe, asigurarea transparenței și integrității de-a lungul procesului legislativ, precum și consultarea mai largă cu europenii în conturarea viitorului UE.

Cum sunt stabilite prioritățile Uniunii Europene

Prioritățile trasate de Comisia Europeană derivă din agenda strategică stabilită de Consiliul European. Însă procesul prin care acestea sunt stabilite este destul de laborios.

Înaintea fiecărui nou mandat legislativ – perioada de 5 ani pentru comisarii europeni și eurodeputații din Parlamentul European – șefii de stat și de guverne din toate țările UE se întrunesc în Consiliul European pentru a stabili prioritățile politice oficiale pentru UE.

Prioritățile identifică, în linii mari, principalele politici și pașii pe care Comisia intenționează să-i facă pentru a se asigura că își atinge obiectivele politice.

După stabilirea priorităților Comisiei Europene urmează două etape:

 • prezentarea acestora în plenul Parlamentului European;
 • transformarea lor în declarații de misiune specifice pentru fiecare comisar candidat și prezentarea în comisia de profil din Parlamentul European.

Orientările politice constituie baza programelor anuale de lucru ale Comisiei Europene. Acestea stabilesc inițiativele pentru a îndeplini prioritățile în termen de 12 luni.

Pregătirea programelor de lucru începe prin discursul anual despre Starea Uniunii și scrisoarea de intenție care îl însoțește.

Urmează o rundă de discuții cu Parlamentul și Consiliul UE despre prioritățile pentru anul următor. În același timp, Comisia consultă și opiniile Comitetului European al Regiunilor și ale Comitetului Economic și Social European.

Modul în care sunt stabilite prioritățile UE este ilustrat și într-un grafic al Uniunii Europene.

După ce programul de lucru al CE a fost adoptat, Comisia, Parlamentul și Consiliul Euopean emit o declarație comună cu privire la prioritățile UE, pentru a permite o acțiune rapidă și pentru a se asigura că se va pune un accent politic pentru realizarea acestor priorități.


În fiecare zi scriem pentru tine. Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, dă-ne un like. 👇