Egalitatea contează mai mult ca oricând (Op-ed)

Egalitatea contează mai mult ca oricând (Op-ed)

 Fiecare criză ne zdruncină din temelie, agravând inegalitățile existente și dezvăluind forme de discriminare înrădăcinate. La fel ca crizele economice mondiale anterioare, pandemia de COVID-19 nu ține cont de granițe și are efecte devastatoare.

Singurul răspuns eficace va trebui să fie tot un răspuns la scară globală – coerent, unit și principial. În toate situațiile de criză există șansa de a reconstrui mai bine – și spre acest obiectiv ar trebui să tindem cu toții.

Egalitatea contează – acum mai mult ca oricând. Această pandemie a scos la iveală impactul devastator al inegalităților și continuă să le agraveze. Trebuie să răspundem luând măsuri imediate, concertate și decisive pentru a pune capăt numeroaselor forme de discriminare care îi expun pe oameni la prejudicii grave.

Din punct de vedere medical, financiar și moral, nu ne putem permite să îi neglijăm pe cei care sunt cei mai afectați de COVID-19 – adesea fiind vorba de persoanele cele mai sărace, care nu sunt întotdeauna vizibile sau a căror voce nu este întotdeauna auzită. O societate care aspiră la egalitate este judecată în cele din urmă prin prisma felului în care are grijă de cei mai vulnerabili locuitori ai săi.

Criza provocată de COVID-19 ne face să înțelegem fără vreo urmă de îndoială că respectarea drepturilor omului salvează vieți. Întocmai cum multe dintre afecțiunile medicale preexistente constituie comorbidități pentru progresia severă a virusului, și prejudiciile sociale și economice subiacente constituie, de asemenea, comorbidități pentru contagiune.

Stoparea discriminării, susținerea accesului egal la asistență medicală, dreptul la o locuință adecvată, dreptul la apă curată și la salubrizare, precum și asigurarea protecțiilor sociale esențiale – pentru a da doar câteva exemple – vor fi cruciale pentru a învinge pandemia.

Solidaritatea trebuie să prevaleze în răspunsul nostru de combatere a pandemiei. Numeroase persoane din întreaga lume au dat dovadă de empatie reciprocă în timpul acestei crize. Altele au reacționat alegându-și drept țintă a atacurilor fizice sau verbale tocmai grupurile care erau deja vulnerabile. O astfel de atitudine dăunează nu doar oamenilor, ci și eforturilor de combatere a contagiunii, agravând prejudiciile economice cauzate de virus.

Organizația Națiunilor Unite și Uniunea Europeană vor continua să lucreze în tandem pentru a elabora răspunsuri la criza provocată de coronavirus, care să fie întemeiate pe egalitate, bazându-se totodată pe reușita unor proiecte de cooperare în curs, cum ar fi inițiativa Spotlight, care reprezintă un efort fără precedent la nivel mondial de a investi în egalitatea de gen.

Acest lucru a impulsionat, de asemenea, 138 de state membre și de observatori ai ONU să își unească forțele în cadrul declarației Secretarului General al ONU privind necesitatea de a ține seama de nevoile persoanelor cu handicap în răspunsul la COVID-19.

Organizația Națiunilor Unite și UE și-au reafirmat angajamentul de a apăra drepturile persoanelor cu handicap, care au fost afectate în mod disproporționat de criză, în conformitate cu Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu handicap. Fiecare țară ar trebui să facă acest lucru, asigurându-se că măsurile actuale și planurile de redresare pun accentul pe nevoile persoanelor prejudiciate din motive de discriminare.

Este exact ce a făcut Comisia Europeană prin propunerile sale privind un plan de redresare. Instrumentul de urgență NextGeneration EU consolidează bugetul UE cu o sumă suplimentară de 750 de miliarde de euro, asigurându-se că egalitatea se află în centrul redresării. De exemplu, planul de redresare va spori gradul de pregătire pentru situații de criză și de gestionare a crizelor, conferind Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor un rol mai puternic în monitorizarea pandemiei și în oferirea unor orientări adecvate pentru toți cetățenii, în special pentru persoanele vulnerabile precum cele cu handicap și persoanele în vârstă.

Obiectivul este acela de a aborda provocările generate de pandemia de coronavirus și de a se asigura că redresarea va fi echitabilă din punct de vedere social și favorabilă incluziunii.

Noi toți avem foarte multe de câștigat de pe urma diversității popoarelor, a culturilor și a tradițiilor din societățile noastre. COVID-19 reprezintă o provocare multidimensională și vom reuși să o combatem doar dacă luptăm cot la cot, cu toate atuurile și tot talentul de care dispunem, nelăsând pe nimeni în urmă.

Articol de opinie comun al înaltului comisar Michelle Bachelet și al comisarului Helena Dalli