Una din legile Cîmpeanu prevede că profesorii agresivi vor fi... mutaţi la altă clasă

Una din legile Cîmpeanu prevede că profesorii agresivi vor fi... mutaţi la altă clasă

Noile legi ale Educaţiei propuse de ministrul Sorin Cîmpeanu conţin şi prevederi care îi privesc pe profesorii cercetați pentru abateri disciplinare, inclusiv agresivitate fizică sau verbală. Aceştia vor putea preda în continuare şi revine directorului de şcoală să îi mute la altă clasă.

Cei care au descoperit acest articol de lege sunt cei de la USR, care consideră că profesorii sau învăţătorii suspectaţi de agresiune fizică sau emoţională nu ar trebui lăsaţi să predea la nicio clasă pe durata cercetării disciplinare, ci ar trebui să fie suspendaţi temporar din funcţie.

Noua lege a învăţământului preuniversitar arată la art 178 că:

"În situația în care comisia de cercetare disciplinară este sesizată pentru cercetarea abaterilor disciplinare prevăzute la art. 175 alin. (2) lit. a) și b), pentru respectarea interesului superior al elevului, dispune ca, pe perioada cercetării disciplinare, persoana cercetată să nu mai exercite activitate didactică care presupune contact direct cu elevul față de care s-a săvârșit presupusa abatere. În baza propunerii comisiei de cercetare disciplinară, directorul unității de învățământ modifică temporar încadrarea cadrului didactic cercetat la alta clasă".

Iată şi care sunt abaterile la care se face referire. Le regăsim în art 175.

"Reprezintă abateri disciplinare ale personalului didactic de predare (...) :
a) faptele de violenţă fizică, abuz emoțional;
b) orice activităţi care pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a
antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor".

Iar sancţiunile posibile sunt prevăzute la art 176:

a) avertisment;
b) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1 - 6 luni;
c) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi control;
d) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă

Iată şi soluţia propusă de USR, care a descoperit această reglementare:

„Profesorii sau educatorii care pun în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a antepreşcolarilor, preşcolarilor sau elevilor vor fi, pur şi simplu, mutaţi în altă clasă sau grupă, pentru a fi mai departe - cu doar câţiva paşi - de victimă sau victime.

Astfel, aceştia vor putea, eventual, porni de la zero, cu un colectiv proaspăt, netraumatizat încă.

În condiţiile în care este vorba de fapte grave - violenţă fizică, abuz emoţional sau sexual -, fapte care pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică şi care marchează un copil pe întreaga viaţă, USR consideră că un cadru didactic suspectat de comiterea unor astfel de fapte nu ar trebui lăsat să predea la nicio clasă pe durata cercetării disciplinare.

USR consideră că profesorii suspectaţi de agresiune fizică sau emoţională ar trebui să fie suspendaţi temporar din funcţie, chiar cu păstrarea drepturilor salariale”.

Acest articol face parte din secțiunea NEW EDU, susținută de
brio

În fiecare zi scriem pentru tine. Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, dă-ne un like. 👇