Ambasada Israelului oferă burse școlare în Liceul LAUDE-REUT

Ambasada Israelului oferă burse școlare în Liceul LAUDE-REUT

E.S. David Saranga, Ambasadorul Israelului în România, în calitate de Președinte Onorific al Laude-Reut Board of Trustees și profesor de Diplomație Publică Digitală, reconfirmă susținerea acordată Complexului Educațional Laude-Reut ca punte între Israel și România, prin educație și cultură, oferind două burse școlare elevilor merituoși, pentru formarea lor ca viitori lideri, pe parcursul întregului ciclul liceal, clasele 9-12.

Bursele se adresează elevilor cu rezultate foarte bune, care își doresc să învețe limba ebraică, istoria evreilor și cea a Israelului, precum și diplomație ori comunicare. Acestea se obțin în urma unui concurs scris și oral la disciplinele Limba română, Matematică și Limba engleză.

Condițiile de acordare a burselor pentru elevii claselor a 8-a sunt:

  • Media 10 la purtare pe parcursul gimnaziului;
  • Media minimum 9,00 la disciplinele Matematică, Limba română și Limba engleză în clasa a 8-a;
  • Media minimum 9,50 la concursul scris și oral susținut la disciplinele Limba română, Matematică și Limba engleză.

Condiția de păstrare a bursei pe durata celor 4 ani de liceu este obținerea mediilor de minimum 9,50 la disciplinele de Bacalaureat (Limba română, Limba engleză, Matematică/Istorie, în funcție de profil)

Înscrierea la concurs se face prin cerere depusă la secretariatul Liceului Laude-Reut conform graficului:

1-11 februarie  2022 - Înscrierea online 

  • dosarele arhivate vor fi trimise la adresa de email: secretariat.laude@laude-reut.ro 
  • In titlul email-ului va fi specificat: Înscriere program burse  acordate de ambasada Israelului

14 februarie     2022 - Validarea si afișarea pe site-ul scolii a dosarelor admise 

15 februarie 2022- Afișarea programării interviurilor pentru proba practică. 

16 februarie 2022 - Întâlnirea candidaților şi a părinților acestora cu conducerea Complexului Educațional Laude-Reut  si reprezentantul ambasadei Israelului

17-18 februarie 2022, ora 9.00  - Desfășurarea concursului – Etapa I (proba practică-interviu) 

Susținerea interviului cu profesorii scolii si reprezentantul  Ambasadei Israelului 

DOSARUL de înscriere va conţine: 

1. Adeverinţă de elev eliberată/transmisă prin email de școală  la care este înscris acesta, care să precizeze:     

  • Formular de înscriere ANEXA afișată pe site (se completează de ambii părinți/susținători legali);   
  • media la limba română, matematică și limba engleză pe semestrul I clasa a-VIII-a 
  • nota la purtare – clasele V – VII  
  • nota la purtare – semestrul I al clasei a VIII-a 

2. Copie a buletinului de identitate / carnetului de elev 
3. Recomandare din partea directorului  / directorului adjunct al instituției


În fiecare zi scriem pentru tine. Dacă te simți informat corect și ești mulțumit, dă-ne un like. 👇