Cum scriem corect: „Datorită ” versus „din cauza”

Cum scriem corect: „Datorită ” versus „din cauza”

Există situații în care, așa cum explică Alexandru Graur, majoritatea vorbitorilor adoptă o formă care se generalizează, iar lingviștii nu mai pot decât să explice pe ce cale s-a produs schimbarea. 

Moda lingvistică poate trăda oamenii mai puțin instruiți, fapt care nu determină totuși transformarea și modificarea unor uzuri în norme. 

Este și cazul prepoziției „datorită”, folosită frecvent greșit în locul locuțiunii prepoziționale „din cauza”. 

În primul rând, cele două nu au același regim gramatical, în sensul că „datorită” impune cazul dativ, în timp ce „din cauza” cere cazul genitiv. 

În al doilea rând, „datorită” și „din cauza” nu sunt sinonime. O ilustrare simplă a particularităților semantice poate fi făcută prin cele două exemple de mai jos. 

„Am ajuns aici datorită ție” - deducem că vorbitorul mulțumește receptorului pentru contribuția sa benefică, întrucât prepoziția „datorită” poartă un efect implicit pozitiv, sinonim cu „grație”. 

Dacă emițătorul spune - „Am ajuns aici din cauza ta”, situația se schimbă radical, știind că, în spatele afirmației, se află un reproș. Folosirea locuțiunii prepoziționale „din cauza” are, așadar, un efect negativ. 

Cele două exemple pot fi completate doar cu respectarea valorilor morfologice. Corect este: „Am ajuns aici datorită ție și sfaturilor tale”, întrucât prepozițiile „datorită”, „grație” și „mulțumită” cer cazul dativ. 

Ne vom exprima corect: „Am ajuns aici din cauza ta și a sfaturilor tale” (nu „Am ajuns aici din cauza ta și sfaturilor tale”), având în vedere faptul că locuțiunea prepozițională „din cauza” cere cazul genitiv.

În contextul actual, observăm în mass-media o încălcare brutală a restricțiilor de ordin semantic prezentate mai sus: „Datorită coronavirusului, 12 oameni și-au pierdut astăzi viața” sau „Românii din Italia rămân fără serviciu datorită pandemiei”. Ambele titluri trebuiau construite cu „din cauza”!

Pentru că am început amintind o idee a lui Alexandru Graur, închei cu un raționament care aparține tot savantului: „ (…) nimeni nu este obligat să cunoască bine toate limbile străine, dar oricine trebuie să o știe bine pe a sa”.


  • Datorită - cere cazul dativ, sensul mesajului este pozitiv, fiind sinonim cu „grație”
  • Din cauza - cere cazul genitiv, sensul mesajului este negativ

Articol scris de Izabela Manolache - Școala de gramatică