O Voce pentru Educație: Societatea civilă și mediul de business propun 100 de măsuri pentru reforma reală a educației preuniversitare

O Voce pentru Educație: Societatea civilă și mediul de business propun 100 de măsuri pentru reforma reală a educației preuniversitare

Pentru prima dată în România, asistăm la un moment în care societatea civilă şi mediul de business au pus bazele unei colaborări care aduce împreună cei mai relevanţi actori care au puterea să transforme educaţia cu focus pe elev. La două luni de la constituire, alianța O Voce pentru Educație a lansat Manifestul pentru modernizarea legii educaţiei, care cuprinde 10 puncte critice și 100 de puncte de reformă reală pentru modernizarea educaţiei preuniversitare, pe care le-a înaintat Ministerului Educației și Administrației Prezidențiale.  

Un minim istoric, dar și o oportunitate istorică

Rezultatele testelor PISA și al examenelor naționale conduc la concluzia tristă, formulată de Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, că educația se află la un “punct de minim”. Totodată, PNRR este o oportunitate unică de 3,6 miliarde de euro investiţii pentru educaţie, care poate fi valorificată pentru modernizarea sistemului de învățământ în beneficiul elevilor dacă sunt aplicate măsuri de reformă reală la nivelul legislației.  

În acest context, societatea civilă şi mediul privat cu 50% din PIB-ul României, care formează alianța istorică O Voce pentru Educație, au elaborat Manifestul educațional centrat pe elev cu 10 puncte critice și 100 de măsuri concrete care pot fi transpuse în noua lege a educației.   

Am lansat astăzi manifestul privind politicile propuse pentru noua legislație în educație. Am identificat 10 puncte...

Publicată de O Voce pentru Educație pe Joi, 9 iunie 2022

10 puncte critice și 100 de măsuri pentru o reformă reală a legislației în educație

Măsurile propuse sunt rezultatul unui proces amplu de dezbatere între majoritatea actorilor care sprijină o reformă de calitate a educaţiei pentru fiecare copil. Alianța a propus atât Ministerului Educației, cât și Administrației Prezidențiale mai multe teme de reformă, care sprijină modernizarea educației pe 10 puncte critice: 

  1. Cariera didactică și parcursul profesional al cadrelor didactice

Flexibilizarea rutelor de acces în cariera didactică, fie pe ruta academică, dinspre teorie spre practică (liceu pedagogic/licență și masterat didactic), fie pe o rută alternativă, dinspre practică spre teorie (studii universitare și programe de formare integrate, cu mentorat, supervizare și conversie profesională rapidă).

  1. Management școlar și guvernanța sistemului de educație

Directorii de școli să fie aleși prin concurs, pe baza de competențe de leadership și management școlar.

Înființarea unei noi poziții, Directorul de dezvoltare, care va avea rol administrativ și de atragere de resurse.

Școala condusă de un Consiliu de administrație profesionalizat.

  1. Finanțare

Cel puțin 15% din Bugetul General Consolidat, alocare repartizată astfel: maximum 80% pentru cheltuielile de resurse umane și minimum 20% pentru cheltuieli din categoria „bunuri și servicii”, formare profesională, evaluare, burse, cantină, internat și transport. 

  1. Curriculum & STEM

Cadru de autonomie curriculară - care sa ofere mai multă flexibilitate pentru alegeri elevilor (în legătură cu materiile studiate), profesorilor (în legătură cu modul de predare) și școlilor de exemplu pentru acreditatea rutei bilingve la ciclul primar). 

  1. Evaluarea rezultatelor învățării

trecerea la evaluări standardizate, digitalizate și cu accent pe măsurarea progresului.

  1. Alfabetizare funcțională

Alfabetizarea funcțională a elevilor să devină cel mai important obiectiv de țară anual, sprijinit cu resurse în mod preferențial. Evaluari nationale (nu statistice) o data la 3 ani care sa indice progresul elevilor pe competențele de scriere, citire și înțelegere a textului citit. 

  1. Educație incluzivă

Pachet integrat de intervenții care să fie discutat cu actorii din societatea civilă care sa asigura incluziunea copiilor (vulnearbili, cu cerințe educaționale speciale, accesibilizarea infrastructurii)  

  1. Digitalizare

Înființarea următoarelor structuri:

Divizia de management a digitalizării în sistemul de educație care sa asigure componenta de viziune, strategie și implementare integrată.

Centrul național de suport tehnic specializat (HelpDesk) în instalarea, configurarea și mentenanta tuturor sistemelor IT din sistemul de educație.

  1. Învățământ profesional - dual 

Mecanism de analiza a nevoilor pieței muncii și campanii de implicare a mediului privat în învățământul dual.

  1. Infrastructură

Maparea nevoilor de dezvoltare și modernizare a infrastructurii prin raport cu niște standarde clare de echipare și dezvoltarea unul plan asumat de investiții. 

O Voce pentru Educație a continuat să discute din aprilie, de la momentul formării, până acum cu Guvernul României, sindicatele din învăţământul preuniversitar, Consiliul Naţional al Elevilor şi reprezentanţi ai părinţilor pentru a elabora propunerile strânse în Manifest.
Scopul alianţei este acela de a sprijini nu doar procesele de fundamentare și adoptare a unei noi legislații, precum și întregul demers ulterior de reformă a sistemului educațional. 

O Voce pentru Educație este o alianță constituită cu scopul de a contribui la reformarea sistemului de învățământ din România, în contextul unui nou proiect de lege a educației. Alianța reprezintă societatea civilă și este formată din actori relevanți, cu experiență în educație, precum și grupuri de business. Partenerii strategici ai alianţei sunt Coaliția pentru Dezvoltarea României (companii care reprezintă împreună peste 50% din PIB-ul României) şi UNICEF. 

Acest articol face parte din secțiunea NEW EDU, susținută de
brio