Declarația 112 - Ce este, când se depune și cine trebuie să o completeze

Declarația 112 - Ce este, când se depune și cine trebuie să o completeze

Orice angajator trebuie să se ocupe de o mulțime de documente, declarații și diverse acte, atât în ceea ce privește activitatea firmei, plata impozitelor către stat, precum și salarizarea angajaților. Tocmai de aceea, sistemele ERP se ocupă de planificarea și gestionarea resurselor unei companii și oferă transparență în întregul proces de afaceri prin urmărirea tuturor aspectelor legate de resurse umane, producție, logistică și finanțe.

Sistemele ERP unesc o multitudine de procese de afaceri și permit fluxul de date între acestea. Unul dintre aspectele de care orice companie trebuie să se ocupe este depunerea declarațiilor către ANAF. Declarația D 112 este una dintre ele și se referă la obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența salariaților.

Noua formă a Declarației 112 ține cont de modificările legislative, printre care și prevederea referitoare la acordarea sumei de 200 de lei pentru care nu se datorează impozit pe venit și care nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii.

Ce este Declarația 112? 

Declarația 112, cunoscută și sub denumirea scurtă D112 sau chiar Formularul 112, este definită oficial ca „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”. ANAF a stabilit un set noi de reguli care trebuie aplicate în perioada ianuarie-decembrie 2023 pentru Declarația 112, privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate. 

ADVERTISING

În data septembrie 2022 a fost publicat un ordin comun emis de patru instituții publice ale statului român (ANAF – Agenția Națională de Administrare Fiscală, Casa Națională de Pensii Publice, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Muncă) care avea ca scop aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de completare a D112

Astfel, potrivit art.XXXVII din ordonanță, din Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2023, în cazul salariaților care desfășoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadrați cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază, nu se datorează impozit pe venit și nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/lună, reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții: 

 • nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri și alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna căreia îi sunt aferente veniturile;
 • venitul brut realizat din salarii și asimilate salariilor, astfel cum este definit la art.76 alin. (1)—(3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în baza aceluiași contract individual de muncă, pentru aceeași lună, nu depășește nivelul de 4.000 lei inclusiv. De asemenea, potrivit alin.(5) al aceluiași articol, pentru veniturile aferente anului 2023, nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare în luna pentru care se aplică prevederile art. 146 alin. (56)—(59) și ale art. 168 alin.(61) din Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare (prevederile referitoare la contractele individuale de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial pentru care contribuțiile sociale se calculează la plafonul reprezentând un salariu de bază minim brut pe țară), se diminuează cu suma de 200 lei lunar. 
ADVERTISING

Măsura menționată se aplică veniturilor aferente lunilor ianuarie—decembrie 2023 inclusiv.

Cine trebuie să completeze și să depună Declarația 112? 

Din categoria celor care trebuie să completeze și să depună Declarația 112 fac parte: 

 • persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori;
 • entitățile asimilate angajatorului care au calitatea de plătitori de venituri din activitățile independente, pe perioada de desfășurare a activității, cât și pe perioada în care beneficiază de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate;
 • plătitorii de venituri pentru persoane care realizează venituri de natură profesională, altele decât veniturile de natură salarială, pentru care există obligația de a plăti contribuția individuală de asigurări sociale și asigurări pentru șomaj;
 • instituțiile care calculează, rețin, plătesc sau suportă contribuții sociale obligatorii, în numele asiguratului;
 • orice alt plătitor de venituri care sunt de natură salarială sau care sunt asimilate salariilor.

Când se depune Declarația 112? 

Formularul D 112 va fi depus prin mijloace electronice pe portalul e-Romania, dar presupune ca plătitorul să aibă un certificat eliberat în conformitate cu condițiile Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică. Aceste certificate pot fi obținute de la furnizori de servicii de certificare acreditați. Persoana împuternicită trebuie să se înregistreze ca utilizator al serviciului pe site-ul (www.mfinante.ro)-portal. 

ADVERTISING

Modul de depunere:

 • Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate se completează cu ajutorul programului de asistenţă.
 • Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform legii. 

Declarația 112 se depune lunar, până la data de 25 a lunii următoare pentru care se plătesc veniturile, sau trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului. Firmele care optează pentru încheierea unui contract de muncă în 2023 sunt obligate să depună D112 trimestrial. 

De asemenea, depunerea trimestrială, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului, se aplică entităților care fac parte din categoriile: 

 • Asociație, fundație sau entitate fără scop patrimonial sau persoane juridice, excepție făcând instituțiile publice, entități care în anul anterior au avut un număr mediu de până la trei salariați exclusiv;
 • Persoane juridice plătitoare de impozit pe profit care în anul anterior au avut un număr mediu de până la trei salariați exclusiv și venituri totale de până la 100.000 euro;
 • Persoane juridice plătitoare de impozit pentru veniturile microîntreprinderilor care în anul anterior au avut un număr mediu de până la trei salariați exclusiv;
 • Persoane fizice autorizate și întreprinderi individuale, dar și persoanele care exercită profesii libere sau asocierile între persoane fizice, fără personalitate juridică, dar care au personal angajat pe baza unui contract individual de muncă. 

NextUp te ajută să eficientizezi timpul atunci când dorești să elimini munca manuală și să eviți erorile la depunere, precum și să fii la curent cu ultimele modificări legislative. Apelează la un soft financiar performant pentru declarațiile care trebuie depuse lunar, precum D 112, și astfel eviți erorile și grăbești procesele din interiorul firmei tale.